Pravidla vstupu pro pacienty

Aktualizace pravidel vstupu do Rehabilitační nemocnice Beroun

(pro plánovaně objednané pacienty k hospitalizaci, pacienty objednané k artroskopickému zákroku a návštěvy nemocných)

 

Každá osoba objednaná k artroskopickému zákroku, plánované hospitalizaci, či navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu SARS CoV-2, s negativním výsledkem. Testu se podrobí zhruba půl hodiny před vstupem do příjmové kanceláře, nebo ambulance, či před zahájením návštěvy v testovací buňce, umístěné na parkovišti RNB (testovací buňka umístěná na parkovišti RNB je v provozu pouze ve všední dny).

 

Výjimku tvoří osoby, které:

 a) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jednodávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování), doloží o tom písemný doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sestře v příjmové ambulanci, či službu konající sestře na oddělení. 

b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, doloží o tom písemný doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sestře v příjmové ambulanci, či službu konající sestře na oddělení.

 

Každá osoba musí být vybavena respirátorem FFP2 (lze zakoupit na recepci RNB).

 

1. Pacienti objednaní k artroskopickému zákroku, či plánované hospitalizaci se dále řídí pravidly daných pracovišť.

2. Pacienti objednaní k ambulantnímu vyšetření procházejí pouze třídicí buňkou umístěnou u vrátnice RNB.

3. Návštěvy:

· jsou povoleny pouze po předchozí dohodě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem

· jsou možné pondělí až pátek od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendech od 14:00 do 16:00 hodin 

· v pokoji pacienta jsou omezeny na maximální dobu 30 minut a umožněny pouze jedné osobě

Podrobnější informace neleznete zde.

 

Pravidla jsou platná od 27. 5. 2021

 


Centrum duševní rehabilitace

Intenzivně pracujeme na výstavbě jedinečného Centra duševní rehabilitace.

Za způsobené nepříjemnosti se Vám velice omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.