Pravidla vstupu pro pacienty

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci žádáme příchozí pacienty o nošení respirátorů.

 

Pokyny pro pacienty Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty
K plánované hospitalizaci v Rehabilitačním centru se prosím dostavte, do kanceláře centra (přízemí budovy E), odkud budete uvedeni na příslušné lůžkové oddělení.

Je potřeba se dostavit v době a čase, které máte předem domluvené.

Pacienti přicházející z domova musí mít s sebou výpis z dokumentace od praktického lékaře a EKG záznam.

 

 Pokyny pro pacienty Artroskopického centra

K přijetí před Vaším plánovaným výkonem se dostavte podle pokynů lékaře v určený den na recepci v přízemí pavilonu C. Zde se dozvíte veškeré další pokyny.

Je nutné být nalačno, tj. od půlnoci nic nejezte, nepijte a také nekuřte. Případnou medikaci si upravte podle pokynů v předoperačním vyšetření.

 

Pravidla pro návštěvy pacientů najdete zde.