Pravidla vstupu pro pacienty

Aktualizace pravidel vstupu pacientů do Rehabilitační nemocnice Beroun
(pro plánovaně objednané pacienty k hospitalizaci a pacienty objednané k artroskopickému zákroku)
 

Každá osoba objednaná k artroskopickému zákroku, nebo k plánované hospitalizaci se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu SARS CoV-2, s negativním výsledkem. Testu se podrobí zhruba půl hodiny před vstupem do příjmové kanceláře, nebo ambulance, či před zahájením návštěvy v testovací buňce, umístěné na parkovišti RNB (testovací buňka umístěná na parkovišti RNB je v provozu pouze ve všední dny).

Výjimku tvoří osoby, které:

 a) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jednodávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování), doloží o tom písemný doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sestře v příjmové ambulanci, či službu konající sestře na oddělení. 

b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, doloží o tom písemný doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sestře v příjmové ambulanci, či službu konající sestře na oddělení.

 

Každá osoba musí být vybavena respirátorem FFP2 (lze zakoupit na recepci RNB).

 

 

 

Pravidla pro návštěvy jsou uvedena zde.

 


Centrum duševní rehabilitace

Intenzivně pracujeme na výstavbě jedinečného Centra duševní rehabilitace.

Za způsobené nepříjemnosti se Vám velice omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.