Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Základy IBD chirurgie

Místo konání:

Nemocnice Hořovice

Datum:

26. 10. -27. 10. 2022

Zobrazit pozvánku

Kurz pro mladé chirurgy se zájmem o IBD chirurgii

Kapacita kurzu je naplněna. 

Organizační zajištění:
MUDr. Zuzana Šerclová
primářka chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Drvoštěpová
+420 311 553 021, +420 727 889 682
drvostepova@nemocnice-horovice.cz 

Kurz je zdarma.
Ubytování si zajišťují účastníci sami.
Doporučujeme hotel U Parku nebo Ranch Hořovice.

Program kurzu

26. 10. 2022 I Nemocnice Hořovice

8.45 - 9.00 Registrace
9.00 - 9.10 Úvod I MUDr. Zuzana Šerclová
9.10 - 9.50 Endoskopické vyšetřovací metody a endoskopická léčba IBD I MUDr. Michal Voška, Ph.D.
9.50 - 10.30 Perioperační chirurgická péče u IBD nemocných I MUDr. Zuzana Šerclová
10.30 - 10.45 Přestávka s občerstvením
10.45 - 11.30 Taktika a techniky chirurgické léčby Crohnovy nemoci I MUDr. Zuzana Šerclová
11.30 - 12.00 Ileocékální resekce I MUDr. Aneta Tremerová
12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 13.45 Indikace k operaci u CN a UC I MUDr. Zuzana Šerclová
14.00 - 14.20 PACD- komplexní léčba I MUDr. Zuzana Šerclová
14.20 - 14.40 PACD – chirurgická léčba I MUDr. Aneta Tremerová
14.40 - 15.00 PACD- léčba mesenchymálními kmenovými buňkami I MUDr. Zuzana Šerclová
15.00- 15.20 Přestávka s občerstvením
15.20- 15.50 Mikrobiom a IBD chirurgie I MUDr. Lukáš Bajer
15.50- 16.20 Vyšetřovací metody IBD I MUDr. Luděk Hrdlička
16.20.-16.45 Konzervativní léčba IBD I MUDr. Luděk Hrdlička
17.00 Ubytování
18.30 Společenská večeře

 

27. 10. 2022 I Nemocnice Hořovice 

8.15 - 12.30 Workshop na operačním sále - Perianální Crohnova nemoc
 

Drenáž PACD

Advancement flap

Aplikace Alofiselu

12.00 - 13.15 Oběd
13.15- 14.00 Laparoskopie u Crohnovy nemoci I MUDr. Mojmír Kasalický
14.00- 14.30 Chirurgická léčba UC I MUDr. Zuzana Šerclová
14.30- 15.00 ERAS+ v kolorektální chirurgii I MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
15.00- 16.00

Kazuistiky na téma chirurgie u IBD nemocných a panelová diskuze I

MUDr. Michal Voška, Ph.D., MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D., MUDr. Aneta Tremerová, MUDr. Zuzana Šerclová

16.00 Zakončení kurzu