Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

XII. Berounský rehabilitační den

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum:

24. 10. 2024

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na 

XII. BEROUNSKÝ REHABILITAČNÍ DEN
 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

ONEMOCNĚNÍ RAMENE - MULTIOBOROVÝ POHLED

 

ODBORNÍ GARANTI                                                                                                                                                                                                                                   

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

 

POŘADATEL

Rehabilitační nemocnice Beroun

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.,  Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF Masarykova univerzita Brno

MUDr. Petr Michalíček, KELTIA-MED s.r.o.,  KlinNeuro s.r.o.

doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Martin Hanus, Ph.D., Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. LF UK a FN Motol 

MUDr. Radovan Hudák, Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. LF UK a FN Motol                       

MUDr. Zdeněk Kopečný, Rehabilitační nemocnice Beroun, Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. David Stehlík, Ph.D., Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. LF UK a FN Motol

Mgr. Ondřej Houška, Rehabilitační nemocnice Beroun

MUDr. Robert Frei, Rehabilitační nemocnice Beroun, Centrum pohybové medicíny PK

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D., Rehabilitační nemocnice Beroun, Klinika rehabilitace a TVL 2. LF UK a FN Motol.

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. Rehabilitační nemocnice Beroun


DATUM KONÁNÍ
24. října 2024


MÍSTO KONÁNÍ:
REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN
CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE, pavilon S
Multifunkční sál
 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

prim. MUDr. Milena Kolářová

MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKT:

email: konference@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 6 kreditními body ČLK. Číslo akce: 116973


Pro účastníky je zajištěný oběd a občerstvení.

K dispozici je parkoviště s omezenou kapacitou, které se nachází pod nemocnicí.

 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 700 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100
Variabilní symbol: 24102024, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 15. září 2024.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

 

Přihlášení na akci

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*