Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

XI. Berounský rehabilitační den

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum:

26. 10. 2023

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na 

XI. BEROUNSKÝ REHABILITAČNÍ DEN
 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

ONEMOCNĚNÍ NOHY - MULTIOBOROVÝ POHLED

 

ODBORNÍ GARANTI                                                                                                                                                                                                                                   

prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.

As. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

 

POŘADATEL

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Michal Kristen, Nemocnice Hořovice
MUDr. Pavel Smetana, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Petr Teyssler, Nemocnice Vršovice
MUDr. Jan Vacek, Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Alexandra Dlouhá Maršálková, Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře
prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc., I. Ortopedická klinika, 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Miloš Barna, Barna Medical s.r.o.
MUDr. Petr Michalíček, KELTIA-MED s.r.o., KlinNeuro s.r.o.
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., KD IKEM Praha
Jakub Suzan, Dis., Studio zdravého obouvání


DATUM KONÁNÍ
26. října 2023


ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN

CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE, pavilon S

Konferenční sál

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

prim. MUDr. Milena Kolářová

MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová), email: mullerova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 6 kreditními body ČLK.
Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici je parkoviště s omezenou kapacitou, které se nachází pod hotelem.

 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 700 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 26102023, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 15. září 2023.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

KAPACITA KONFERENCE BYLA JIŽ NAPLNĚNA. DĚKUJEME ZA ZÁJEM.