Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční místnost pavilonu G

Datum:

20. 4. 2023

Zobrazit program

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na třetí konferenci Centra duševní rehabilitace 

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

                                                                                                                                                                                                                                                     
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Martin Hollý, MBA
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Centrum duševní rehabilitace

 

POŘADATEL

Centrum duševní rehabilitace


DATUM KONÁNÍ

20. dubna 2023


MÍSTO KONÁNÍ

Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční sál pavilonu G (nad lékárnou)

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

MUDr. Martin Hollý, MBA


KONTAKTNÍ TELEFON

Lucie Lišková 311 745 319, mobil 702 223 637, email: liskova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 3 kreditními body ČLK.

Číslo akce 110995.


Pro účastníky zajištěno občerstvení. K dispozici je parkoviště pod nemocnicí.

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 100 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 20042023, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 15. dubna 2023.
Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

V případě platby na místě přijďte 30 minut předem. Zaplatit je možné v pokladně nemocnice, která se nachází v pavilonu A. 

 
Pro vydání Certifikátu účasti je nutné vyplnit při registraci evidenční číslo lékaře.