Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání:

Konferenční sál CDR, Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum:

14. 9. 2023

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na další konferenci Centra duševní rehabilitace 

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Martin Hollý, MBA
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. David Pánek
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Boris Dvořáček
Centrum duševní rehabilitace

 

 

POŘADATEL
Centrum duševní rehabilitace


DATUM KONÁNÍ
14. září 2023, 14:00 hodin


MÍSTO KONÁNÍ
Konferenční sál Centra duševní rehabilitace, Rehabilitační nemocnice Beroun, pavilon S

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Martin Hollý, MBA


KONTAKTNÍ TELEFON:

Lucie Lišková 311 745 319, mobil 702 223 637, email: liskova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI ČLK
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 3 kreditními body ČLK. Číslo akce 112440.

CERTIFIKÁT O ÚČASTI AKP ČR
Vzdělávací akce je pořádána na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů a je hodnocena 4 kreditními body ČLK. Číslo akce AKPČR/PHA/OK/139/2023.


Pro účastníky zajištěno občerstvení. K dispozici je parkoviště pod nemocnicí.

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 100 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 14092023, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 10. září 2023.
Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

 
Pro vydání Certifikátu účasti je nutné vyplnit při registraci evidenční číslo lékaře.

Pro vydání Certifikátu účasti pro psychologa vyplňte do pole evidenční čísla lékaře tři jedničky (111).