Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VI. IBD pracovní dny Hořovice 2022

Místo konání:

Nemocnice Hořovice I Společenský dům Hořovice

Datum:

30.3. - 1. 4. 2022

Vážení přátelé

dovolujeme si Vás pozvat na VI. ročník konference IBD pracovní dny Hořovice 2022, které se konají ve  dnech 30. 3. – 1. 4. 2022, v  Nemocnici Hořovice a ve Společenském domě v Hořovicích. Setkání bude spojeno s  již 19. Česko-slovenským IBD sympóziem, součástí programu tedy bude vystoupení slovenských i jiných zahraničních řečníků. První den konference bude věnován dvěma workshopům s  tématem moderních přístupů k léčbě nemocných s IBD: Perianální Crohnova nemoc (včetně buněčné léčby) a Střevní a perianální ultrazvuk u IBD. Odborný program v dalších dvou dnech bude pojednávat o  společných tématech, které zajímají gastroenterology i chirurgy a také novinkám v konzervativní i chirurgické léčbě.
Akce je odborně garantována Pracovní skupinou pro IBD, ČGS ČSL JEP, Sekcí IBD chirurgie, ČCHS ČSL JEP a Pracovní skupinou IČZ, SGS SLS. V  rámci odborného programu v  místě konání konference bude i  doprovodná výstava farmakologických firem, zdravotnické techniky, produktů výživy apod. Počítáme s účastí 150 lékařů a sester z České i Slovenské republiky.

Zveme Vás na tuto akci a jsme přesvědčeni, že Vaše účast pomůže ke  splnění i  Vašich cílů a  rozšíří Vám kontakty v oblasti péče o IBD nemocné pacienty.

MUDr. Zuzana Šerclová
hlavní organizátor konference

 

Registrace na https://altoa.cz/ibddny/