Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VI.Berounský rehabilitační den

Místo konání:

Litava Hotel Grand, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

26.10.2017

Zobrazit pozvánku

Registrační poplatek činí 400 Kč včetně DPH dle platné sazby.

V ceně registračního poplatku na odbornou konferenci je účast na odborných přednáškách, prezentace
léčebných postupů získaných nemocnicí, předání odborného materiálu, prostor pro dotazování
a odpovědi, občerstvení.
Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 1002519468/2700
Variabilní symbol: 26102017, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 30. září 2017.

Omlouváme se, z důvodu velkého zájmu, a tudíž naplnění kapacity přednáškového sálu, byla možnost registrace účasti na této akci již ukončena.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

Prosíme přihlašte se na konferenci co nejdříve. Dovolujeme si upozornit, že kapacita sálu je omezená, po naplnění již nebudou přihlášky přijímány.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je hodnocena kreditními body ČLK a POUZP.

Odborní garanti: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Organizační zajištění: Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Program >