Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Sympozium Centra duševní rehabilitace

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum:

11. - 12. 10. 2024

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom vás pozvali na 

SYMPOZIUM CENTRA DUŠEVNÍ REHABILITACE 

SPOLEČNÝ CÍL, MNOHÉ MOŽNOSTI

 

POŘADATEL

Rehabilitační nemocnice Beroun

Centrum duševní rehabilitace

 

TÉMATICKÉ OKRUHY

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE: gestor Petra Uhlíková

SEXUÁLNÍ MEDICÍNA: gestor Martin Hollý

NEUROSTIMULACE V PSYCHIATRII: gestor David Pánek

VYVÁŽENÝ ŽIVOTNÍ STYL: gestor Ondřej Pavlovič


DATUM KONÁNÍ
11. - 12. října 2024


MÍSTO KONÁNÍ
REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN
CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE, pavilon S
Multifunkční sál
 


KONTAKT NA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

konference@nember.cz

 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 900 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100
Variabilní symbol: 11102024, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 15. září 2024.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

Pro účastníky jsou zajištěny obědy a občerstvení.

K dispozici je parkoviště s omezenou kapacitou, které se nachází pod nemocnicí.

 

Přihlášení na akci

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*