Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Spolupráce poskytovatelů zdravotní a sociální péče

Místo konání:

Sál staré radnice, Palackého náměstí 2/2, Hořovice

Datum:

8. 6. 2023

Zobrazit pozvánku

Vážení,

srdečně vás zveme na setkání a diskuzi o vzájemné spolupráci mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v regionu v péči o závažně nemocné klienty.

Program

14:00 – 14:10 Zahájení konference  
14:10 – 14:20 Podpůrný a paliativní tým Nemocnice Hořovice MUDr. Magda Zálešáková
14:20 – 14:25 Komplexní dlouhodobá péče o závažné nemocné děti MUDr. Mahulena Exnerová
14:25 – 14:35 Domácí hospic Mezi břehy, Důstojný odchod z.ú. Adam Carda, MUDr. Zuzana Potyšová
14:35 - 14:45 Péče Včelka – terénní zdravotní péče Petra Němeček, Mgr. Veronika Toušová
14:45 – 14:55 Pohled praktického lékaře pro dospělé  MUDr. Ivan Ulč
14:55 – 15:25 Diskuze   
15:25 - 16:00 Přestávka  
16:00 - 16:15 Zdravotně sociální pracovník v NH, RNB a MH Mezi Břehy Mgr. Lada Hýlová, Bc. Marie Bendová, Bc. Lucie Trpokošová
16:15 – 16:30 Typologie soc. služeb u klientů na zdravotně-sociálním pomezí  Mgr. Olga Kebrlová, Dis. Alena Ratajová
16:30 - 16:40 Sanitka přání Ing. Petra Homolová
16:40 - 17:00 Diskuze  

 

Těšíme se na setkání s vámi.

Podpůrný a paliativní tým Nemocnice Hořovice
organizátor akce

 

PREZENTACE

Městský úřad - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství.pdf

Důstojný odchod.pdf Komplexní dětská péče.pdf

Paliativní a podpůrný tým Nemocnice Hořovice.pdf

Sociální práce v Nemocnici Hořovice.pdf

Včelka - domácí péče.pdf

Sanitka přání

 

 

 

 

Přihlášení na akci

*
*
*
*
*
*
*