Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

ONDŘEJOVSKÁ KONFERENCE 2024

Místo konání:

DENNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SANATORIUM “ONDŘEJOV” s.r.o., Klánova 300/62, 147 00 Praha 4

Datum:

9. - 10. 4. 2024

Zobrazit pozvánku

 

TÉMA: PRVNÍ EPIZODA SCHIZOFRENIE V SYSTÉMU VZNIKAJÍCÍ KOMUNITNÍ PÉČE

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás tímto pozvali na ONDŘEJOVSKOU KONFERENCI 2024.

Konference je určená především psychiatrům, psychologům a psychiatrickým sestrám.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je hodnocena 6 kredity. Číslo akce 115723.
Vzdělávací akce je na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů hodnocena 8 kreditními body AKP ČR. Číslo akce AKPČR/PHA/OK/76/2024.
Další důležité informace najdete již brzy na této stránce.

Těšíme se na Vás!

Tým DPS Ondřejov