Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Kontroverze v onkologii

Místo konání:

Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč

Datum:

19.5.2016 – 20.5.2016

Organizátoři akce požádali o záštitu Českou onkologickou společnost.

Odborná konference zabývající se onkologickou problematikou

Pozvánka Kontroverze v onkologii ke stažení 

Přihláška Kontroverze v onkologii ke stažení 

Kontakt