Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Kontroverze v onkologii 2019

Místo konání:

Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč

Datum:

16. - 17. 5. 2019

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na IX. ročník konference Kontroverze v onkologii, která se koná ve dnech 16. - 17. 5. 2019 v Kongresovém centru Kunětická Hora Dříteč. Konference bude zahájena ve čtvrtek 16. 5. 2019 ve 12.00 hodin.

Na odborném programu letošního ročníku se aktivně podílejí představitelé nejvýznamnějších onkologických pracovišť v České republice.

Konference bude výjimečná tím, že součástí programu bude předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP panu profesoru Michaelovi Bradovi (University of Liverpool).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizační výbor:

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

 

Definitivní program naleznete zde.

Přihlášku si můžete stáhnout zde