Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

IX. Berounský rehabilitační den

Místo konání:

HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

2. 11. 2021

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci věnované vertebrogenním poruchám

IX. BEROUNSKÝ REHABILITAČNÍ DEN

 

Důležité informace, program a on-line registrace jsou k dispozici níže.

 

Těšíme se na Vaši účast

 Za organizační výbor: MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

 Záštitu nad akcí převzala Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE VERTEBROGENNÍCH PORUCH

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 

POŘADATEL

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun


DATUM KONÁNÍ
2. listopadu 2021


MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová)

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena kreditními body ČLK.
Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici jsou dvě parkoviště u hotelu s omezenou kapacitou. 

KONFERENCE JE POŘÁDÁNA ZDARMA

POČET ÚČASTNÍKŮ JIŽ NAPLNIL SVOJI MAXIMÁLNÍ MOŽNOU KAPACITU. DĚKUJEME ZA ZÁJEM.