Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

6. Dny novorozeneckých kazuistik

Místo konání:

Zámek Zbiroh

Datum:

19. - 20. květen 2022

Zobrazit pozvánku

Milé kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 6. Dny novorozeneckých kazuistik, které se pořádají v krásných prostorách zámku Zbiroh.

Věřím, že si tento druh konference získal své místo. Konference je určena pro lékaře a sestry z novorozeneckých oddělení všech stupňů péče, se zaměřením na novorozence od 30. týdne těhotenství. Těším se na Vaši účast a věřím, že diskuse nad jednotlivými případy přinese velmi dobré a cenné informace pro všechny zúčastněné.
Doufám, že i společně strávený večer přinese příležitost k zajímavým setkáním.

Velmi bych chtěla poděkovat Nemocnici Hořovice za veškerou podporu a firmám za doplnění odborného programu.

Registraci naleznete na: altoa.cz

 

MUDr. Milena Dokoupilová
primářka novorozeneckého oddělení Nemocnice Hořovice