Zákaz návštěv a povinné nošení roušek

11. 9. 2020

Děkujeme všem za respektování těchto pravidel a omezení, čímž nám pomůžete omezit ohrožení našich pacientů a personálu nemocnice.

U vchodu do naší nemocnice je umístěn třídicí stan pro kontrolu vstupujících pacientů, doprovodu i návštěv. Žádáme všechny, aby využili pouze tento vstup. Pro urychlení vstupu je možné vyplnit dotazník v elektronické aplikaci Akeso eTriáž. Díky aplikaci si tak připravíte veškeré podklady pro povolení vstupu do areálu nemocnice předem. V případě čekání na průchod stanem dodržujte 2m rozestupy a mějte nasazenou roušku. Roušku můžete případně zakoupit v lékárně či na recepcích. 

Prolink na aplikaci Akeso eTriáž najdete zde

Pravidla pro návštěvy a doprovod pacientů: 

Pravidla pro návštěvy:

·     Návštěva je možná pouze po předchozí dohodě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem, který posoudí nezbytnost návštěvy.

·     Návštěva se může uskutečnit jen v předem určeném čase a po dobu určenou ošetřujícím personálem nemocnice.

·     Návštěvě musí projít kontrolním stanem.

·     Návštěva bude probíhat za podmínek a v prostorách, které určí personál nemocnice tak, aby se minimalizoval kontakt návštěvy s ostatními pacienty.

·     Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy roušku a při vstupu si dezinfikovat ruce.

 

Pravidla pro doprovázející osoby:

·     Vstup osoby doprovázející pacienta je možný pouze v následujících případech: 

- doprovod nezletilé nebo svěřené osoby (děti do 18 let věku nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům);

- další zdůvodněné a opodstatněné případy, dle rozhodnutí primáře nebo ošetřujícího lékaře. 

·     Doprovázející osoba musí projít kontrolním stanem.

·     Doprovázející osoba musí mít roušku a při vstupu si dezinfikovat ruce.

·     Doprovázející osoba musí respektovat pokyny a zdržovat se v prostorách určených zdravotnickým personálem.

U výjimek z návštěv a doprovodů rovněž platí zákaz vstupu, pokud tato osoba bude mít teplotu, kašel nebo jiné příznaky respiračního onemocnění či bude v karanténě.