VII. Berounský rehabilitační den

26. 10. 2018

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 proběhl v Berouně v Kongresovém sále hotelu Grand VII. ročník Berounského rehabilitačního dne, který každý rok pořádá Rehabilitační nemocnice Beroun.

Letošní konference byla věnována neurofyziologickým konceptům a jejich využití u vertebrogenních poruch. Jako každý rok přijalo pozvání od primáře Rehabilitačního centra Jana Calty v Berouně a hlavního organizátora konference MUDr. Ondřeje Horáčka, PhD. několik významných českých hostů. Konference s zúčastnilo více než 200 účastníků, kteří se sjeli z různých pracovišť prakticky celé ČR, mezi nimi i řada primářů různých rehabilitačních pracovišť a také Ing. Sotirios Zavalianis, majitel Rehabilitační nemocnice Beroun, ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša a Ing. Pavel Pivrnec, ředitel radiodiagnostického centra Multiscan Pardubice.

V rámci  úvodní přednášky se věnoval Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace 2. LF UK a FN Motol Praha, souvislostem mezi vertebrogenními obtížemi a posturálními funkcemi. Mimo jiné poukázal na fakt, že některý třeba jen lehce abnormální pohybový stereotyp, je-li prováděn jen krátkodobě, problémy ani bolesti v hybné soustavě nevyvolá. Je-li však např. při některé sportovní disciplíně lehce abnormální pohybový stereotyp prováděn dlouhodobě, měsíce nebo roky, může vést až k trvalému poškození některé oblasti hybné soustavy (např. k  výhřezu meziobratlové ploténky) a rozvoji chronických bolestí, terapií pak již obtížně ovlivnitelných.  

V rámci třech na sebe navazujících bloků byly zařazeny metody, které lze při léčbě verterogenních poruch využít jako například McKenzie postupy diagnostiky, Koordinačně - zátěžová kinezioterapie, Akrální koaktivační terapie a další. „V rámci konference byly prezentovány zajímavé metody a techniky používané při léčbě pacienta s  vertebrogenními poruchami. Nelze říci, že jedna terapeutická metoda je ta určitě správná. Každá metoda má své místo a svého pacienta,“ shrnul probírané přednášky primář Rehabilitačního centra berounské nemocnice MUDr. Ondřej Horáček.

Konference se koná každý rok, svým zaměřením je velmi specifická a mezi odborníky vyhledávaná. 

 

Program.pdf

 

 

 

Galerie

MUDr. Ondřej Horáček, PhD.
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Ondřej Horáček, PhD. a MUDr. Milena Kolářová
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. při diskuzi