Více reality a méně dezinformací

28. 1. 2021

To je jedno z přání primáře Oddělení následné péče MUDr. Miloše Stoilova, CSc., kterého jsme požádali o shrnutí dobrého i horšího v uplynulém roce.

Jaký byl rok 2020?

Rok 2020 nebyl lehký. Byl zasažený covidovou pandemií, která výrazně změnila život společnosti a potažmo i strukturu našich pacientů a zasáhla do jejich životů.  Nemoc se bohužel nevyhnula ani našemu oddělení a postihla všechny kategorie našich pracovníků. Musím však vyjádřit obdiv a velkou radost, s jakou rozhodností se vedení nemocnice postavilo k reorganizaci funkční struktury, a zejména lékařských služeb pro potřeby péče o Covid pozitivní pacienty a další činnosti nemocnice. Bohužel si myslím si, že téma pandemie se ponese napříč všemi ohlédnutími. Proto bych se raději chtěl věnovat tomu, co se povedlo. A povedlo se toho vcelku dost. Podařilo se získat na naše oddělení následné péče hned dvě nové lékařky, z nichž jedna je již atestována v oboru geriatrie. Po výběrovém řízení nastoupila do funkce nová staniční sestra a posílil rovněž i tým sociálních a aktivizačních pracovnic.

Ačkoliv se zdá, že loňský rok byl, co se týče personálního zabezpečení, plodný, jsem si vědom, že bez lékařů z ciziny se dlouhodobě neobejdeme. Proto jsem rád, že se nám podařilo zahájit přípravu několika zahraničních lékařů k aprobačnímu řízení. Pro nové lékaře jsme, díky pozitivnímu přístupu vedení naší nemocnice, získali možnost stavebně si upravit prostor a podpory se nám dostalo i co se týkalo výpočetní techniky. Nejen pro nové lékaře, ale i pro další kolegyně a kolegy.

Nic to však nemění na situaci potřeby doplnit počet zdravotních sester. Podstav v této profesi je takový, že naše sestřičky pracují každý měsíc desítky hodin přesčas, jsou pracovně přetížené, unavené a smekám před nimi klobouk, jak skvěle mají pacienty ošetřené a dokáží si udržet dobrou náladu, nadhled a humor. Posily v této profesi ovšem uvítáme s otevřenou náručí.

 A co se týče přání a plánů?

Naše plány jsou úzce spojeny s rozvojem nemocnice. Velmi se těšíme na vybudování nové telefonní ústředny a rozšíření tak počtu přenosných telefonů, které uvítáme. Významné je i dokončení rekonstrukce márnice. Pokrok spatřujeme i v přípravě na modernější elektronickou komunikaci /mailing / s lékaři mimo nemocnici, neboť naše potřeby sahají často za hranice našeho okresu a komunikujme s mnohými pracovišti třeba z Mladoboleslavska, Kolínska, Mělnicka, Kralup nad Vltavou či Kladna, se kterými dlouhodobě spolupracujeme navýsost odborně a z pohledu naší nemocnice potřebně.

S radostí pozorujeme výstavbu budovy mateřské školky naproti nemocničnímu parkovišti a rozvoj osvědčeného Carsheringu (sdílení firemního automobilu více zaměstnanci). 

Přál bych si, aby se veřejným prostorem šířilo méně dezinformací a více reality, aby nadále pokračoval rozvoj nemocnice a měli jsme co nejvíce spokojených pacientů. Mou srdeční záležitostí je mít v Berouně CT přístroj a dál rozšiřovat činnost našeho oddělení. 

Svým spolupracovníkům, pacientům, vedení nemocnice i všem ostatním přeji především hodně zdraví a optimismu, reálný pohled na současnou zdravotní situaci v národě a jeho zdraví.

 

MUDr. Miloš Stoilov, CSc.

Primář oddělení následné péče

V Rehabilitační nemocnici Beroun pracuje od roku 2008 

Galerie

Dvoulůžkový pokoj oddělení následné péče.
Jednolůžkový pokoj oddělení následné péče.
Moderní tělocvična pacientů oddělení následné péče.