Večer dobré vůle a divokých rytmů flamenca

26. 4. 2019

Nemocnice předala šek pro Charitu Beroun

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo v Berounském kulturním domě představení Charity Beroun na podporu sbírky Dobrá vůle. Hned v úvodu hosty přivítal ředitel Charity Beroun pan Ing. Petr Horák a dlouhodobý patron, podporovatel charity, Tomáš Zdechovský, český poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL. Očekávanému tanečnímu představení flamencového souboru Virgine Delgado nazvané AIRE (VÍTR) předcházela jedna velmi příjemná událost. Předání šeku na 100.000,-Kč od Rehabilitační nemocnice Beroun a Nemocnice Hořovice přímo do rukou obou představitelů. Pak již nic nestálo v cestě uvítat členky souboru na pódiu. Závěrečný potlesk nenechal nikoho na pochybách, že se představení velmi líbilo. 

Vyzpovídali jsme ředitele nadace pana Ing. Petra Horáka, jak se mu představení líbilo i jaké jsou další plány Charity Beroun. 

Tak letošní první akci na podporu sbírky DOBRÁ VŮLE máte velmi úspěšně za sebou, co na to říkáte?

Akce se skutečně podařila. Myslím, že návštěvníkům přinesla příval pozitivní energie a o to nám šlo. 

Jak dlouho se takové vystoupení připravuje?

Ono se to nezdá, ale je to pro nás práce tak na půl roku. S takovým předstihem se na tom musí pracovat, aby se vše stihlo včas zarezervovat, domluvit a připravit. Navíc nejsme žádná umělecká agentura. Kolegové vše dělají jako práci navíc ke svým povinnostem v Charitě. 

Jaké jsou další plány a projekty Charity Beroun?

Mimo dvanácti sociálních služeb, které zajišťujeme v regionu Berounska se hodně snažíme pomáhat rodinám pečující o své blízké, trpící Alzheimerovou nemocí a šířit osvětu o této novodobé epidemii. Tomu se určitě budeme věnovat i nadále. Také bychom chtěli v našem regionu vybudovat chráněnou dílnu pro lidi se sníženou pracovní schopností. To jsou naše plány. 

Co vás momentálně nejvíce tíží?

Bezpochyby je to množství administrativy a stále rostoucí počet různých nařízení, omezení a změn. K tomu časté změny ve financování služeb. Proto jsou pro nás peníze ze sbírky a od dárcům obrovskou pomocí. 

Jak plánujete využít dar, který byl předán v rámci tanečního vystoupení v Berouně?

Tyto peníze použijeme všude tam, kde nemůžeme potřebné výdaje na péči o potřebné pokrýt z veřejných prostředků. V Charitě se snažíme poskytnout pomoc i když je pro nás finančně náročnější, často za lidmi dojíždíme i tam, kam by jiní nejezdili. 

Máte pocit, že lidé se do charity zapojují více než v předchozích letech? Myslím nejen finančně, ale i osobní pomocí.

Jednoznačně ano a mohu říct, že je to pro naši práci ohromná podpora. Letos jsme například z Tříkrálové sbírky získali 215 tisíc korun. To je skoro čtyřnásobek, než v roce 2016. I s osobní pomocí už se situace zlepšuje. Například letos na jaře k nám dorazí pět brigádnických skupin z firmy Microsoft, aby nám pomohli založit levandulová políčka, která nám budou pomáhat v aktivizaci našich klientů. 

Přejeme vám mnoho štědrých dárců a obětavých pomocníků. 

Galerie