Uvolňujeme pravidla pro vstup do nemocnice

3. 3. 2022

Na základě současné epidemiologické situace související s onemocněním COVID-19 upravujeme hygienicko-epidemiologický režim v naší nemocnici.

Vstup do nemocnice

Triážní buňka u vrátnice je zrušena. 

Testování pacientů

Osoba objednaná k artroskopickému zákroku se musí před samotným zákrokem podrobit antigennímu testu SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Testu se podrobí přibližně půl hodiny před vstupem nemocnice v testovací buňce, umístěné na parkovišti RNB. Buňka je v provozu pouze ve všední dny. Výjimku tvoří osoby, které mají negativní RT-PCR starý nejvýše 72 hodin nebo POC antigenní test starý nejvýše 24 hodin. Doklad o negativním výsledku doloží sestře v příjmové ambulanci.

Návštěvy pacientů

Návštěvy pacientů v nemocnici jsou i nadále povoleny pouze po předchozím souhlasu primáře oddělení. Nově se však návštěva nemusí prokazovat negativním testem na SARS CoV-2.

I nadále platí povinnost používání respirátorů ve všech vnitřních prostorách nemocnice.