Úprava plošného zákazu návštěv platná od 25. 5. 2020

24. 5. 2020

S ohledem na platnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích, umožňujeme v Rehabilitační nemocnici Beroun nezbytně nutné návštěvy hospitalizovaných pacientů.

Pravidla pro návštěvy a doprovod pacientů: 

Pravidla pro návštěvy:

 • Návštěva je možná jen po předchozí dohodě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem, který posoudí nezbytnost návštěvy.
 • Návštěva se může uskutečnit jen v předem určeném čase a po dobu určenou ošetřujícím personálem nemocnice.
 • Návštěvě bude změřena tělesná teplota. V případě teploty vyšší než 37°C nebude návštěvě umožněn přístup k pacientovi.
 • Návštěva nesmí projevovat příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvu nesmí uskutečnit osoba, která je v karanténě nebo přišla v poslední době do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou.
 • Návštěva bude probíhat za podmínek a v prostorách, které určí personál nemocnice tak, aby se minimalizoval kontakt návštěvy s ostatními pacienty.
 • Výjimečně a po domluvě mohou jednoho pacienta navštívit dvě osoby.
 • Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy roušku a provádět dezinfekci rukou při vstupu i opakovaně během pobytu v nemocnici.
 • Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva jen jednoho pacienta v jednom čase.

 Pravidla pro doprovázející osoby:

 • Vstup osoby doprovázející pacienta je možný pouze v následujících případech:
- doprovod nezletilé nebo svěřené osoby (děti do 18 let věku nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům);
- další zdůvodněné a opodstatněné případy, dle rozhodnutí primáře nebo ošetřujícího lékaře.
 • Ve stejném čase může pacienta doprovázet pouze jedna osoba.
 • Každá osoba bude dotazována na symptomy onemocnění COVID- 19 a bude jí u vstupu do nemocnice změřena teplota. Pokud bude mít doprovázející osoba či pacient teplotu nad 37°C nebo jiný pozitivní́ příznak nemoci, nebude jí umožněn vstup do nemocnice.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku a provádět dezinfekci rukou při vstupu i opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
 • Doprovázející osoba musí respektovat pokyny a zdržovat se v prostorách určených zdravotnickým personálem.

Děkujeme všem za respektování těchto pravidel a omezení, čímž nám pomůžete zachovat příznivý vývoj epidemie a omezit ohrožení pacientů a personálu nemocnice.