Umíme se postavit postcovidovému syndromu?

9. 4. 2021

Velká řada lidí, kteří již prodělali onemocnění COVID-19, se opět vrátila do normálního života. Někteří z nich však nadále pociťují únavu, ztrátu koncentrace, problémy se spánkem nebo dokonce problémy s motorikou.

Odborníci se shodují, že i mírné případy koronaviru mohou mít závažné dopady. Obtíže po prodělaném onemocnění jsou tak pestré, jak pestré jsou jeho projevy. Všechny tyto potíže se shrnují pod nově používaný název postcovidový syndrom.

Konkrétně se jedná o široký a stále se doplňující seznam obtíží jako jsou kašel, bolest na hrudi, ztráta čichu a chuti, únava, dušnost i vyrážka na kůži. V případě přetrvávajících obtíží i po odeznění akutní fáze nemoci COVID-19, by měl člověk kontaktovat svého praktického lékaře. Pokud je však v rizikové skupině či měl těžký průběh nemoci, může si jeho stav vyžádat delší lékařské sledování. A to do té doby, než se dostane zpět do své obvyklé kondice.
Rehabilitační nemocnice Beroun připravila programy pro rehabilitaci pacientů po prodělaném onemocnění COVID- 19. Pobyt je určen především pro pacienty po těžké formě onemocnění s komplikacemi. U těžkého průběhu onemocnění, který si vyžádal dechovou podporu, která byla poskytnuta nejen pomocí ventilátoru, ale třeba i jen pomocí vysokoprůtokového kyslíku, trpí pacienti celkovým oslabením a dechovými obtížemi. Nemocní, kteří museli být uvedeni do umělého spánku a napojeni na umělou plicní ventilaci, mívají i sarkopenii (úbytek svaloviny) a polyneuropatii (onemocnění nervů), která se často projevuje oslabením horních a dolních končetin, hlavně peroneálními parézami (obrnami bérců a nohou). Tito pacienti mají problémy s chůzí, stabilitou, někdy i sebeobsluhou. Mohou se objevovat i poruchy paměti, depresivní stavy, bolesti hlavy a v případě dlouhodobého upoutání na lůžko se může jednat i o proleženiny.

Léčení zahrnuje nejen rehabilitační, ale také kvalitní ošetřovatelskou péči a trvá obvykle 3 týdny. Rehabilitace zahrnuje hlavně individuální LTV (léčebně tělesná výchova), jak analytické metody, tak metody na neurofyziologickém podkladě, dechovou rehabilitaci, nácvik stoje a chůze, cvičení na zlepšení svalové síly a odstranění svalové dysbalance.

Využíváme moderní přístroje na zlepšení hybnosti ruky, nohy a kognitivních funkcí (poznávacích funkcí, mj. řeč a paměť), ale také úsek vodoléčby. Zde je k dispozici vodní chodník a bazén. U pacientů, kteří trpí především únavou a bolestmi, využíváme také fyzikální terapii, různé prvky elektroléčby a masáže. Pacientům s lehčím průběhem nemoci COVID 19, u kterých přetrvává snížená kondice, bolesti kloubů, bolesti hlavy a únava, lze rehabilitaci předepsat také ambulantně.

Jedna z možností, jak zjistit svůj zdravotní stav a případně nastavit správnou a účinnou rekonvalescenci, je využít programu POST COVID u společnosti ALTOA, ve kterém se dozvíte nejen o Vašem aktuálním stavu po prodělaném onemocnění, ale máte možnost i rychlé rekonvalescence. Více informací najdete zde
  

Galerie

Moderní úsek vodoléčby je využívaný nejen k rehabilitaci pacientů po onemocnění COVID-19.
Součástí rehabilitačního programu je i elektroléčba.
V odpočinkové zóně tělocvičny mají klienti k dispozici suchou masážní vanu VELUS JET.