Stav hromadného postižení osob

15. 3. 2021

Vzhledem ke zhoršující se aktuální situaci vyhlásilo vedení Rehabilitační nemocnice Beroun a vedení Nemocnice Hořovice stav hromadného postižení osob.

Vzhledem ke zhoršující se aktuální situaci vyhlásilo vedení Rehabilitační nemocnice Beroun a vedení Nemocnice Hořovice stav hromadného postižení osob. Přidáváme se tak k nemocnicím, které již tento stav vyhlásily.

Situace v lůžkových zařízeních Středočeského kraje se zhoršuje a i v našich nemocnicích roste hlavně počet pacientů s těžším průběhem COVID-19.

Nemocnice musely postupně projít značnou restrukturalizací jednotlivých provozů tak, aby zajistily dostatečnou péči o své pacienty. Stav hromadného postižení osob je mimořádná událost, při níž se zdravotnická zařízení dostávají do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče z důvodu relativního či absolutního nedostatku zdrojů již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR. Poskytovatel zdravotní péče v případě vyčerpání všech běžně provozovaných i reprofilizovaných lůžkových kapacit, již není schopen další kapacity vytvořit či při dalším navyšování počtu lůžek garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče. 

Vedení nemocnic bude nastalou situaci denně monitorovat a jakmile se stav počtu nemocných sníží, bude stav hromadného ohrožení osob odvolán.