Sotirios Zavalianis představil AKESO holding a.s

5. 12. 2018

Stali jsme se dvojkou v oblasti zdravotní péče v Česku

Představení holdingu AKESO proběhlo 4. prosince v Kaiserštejnském paláci v Praze.                                                                                                                

 ·         Uspořádání společností ze skupiny Sotiriose Zavalianise do struktury holdingu AKESO

bylo dokončeno k 1. prosinci 2018.

·         Konsolidovaný roční obrat skupiny dosahuje bezmála 3 miliard korun.

·         Nová značka „AKESO holding“ ve tvaru spirály se inspiruje řeckým chrámem a má ztělesňovat filosofii skupiny, tedy zdraví, lidskost a vstřícnost.

Uspořádání aktivit do holdingové struktury má skupině zjednodušit řízení i posílit roli při vyjednávání s partnery z řad regulátorů, pojišťoven nebo dodavatelů. Nová značka má také lépe a přehledněji prezentovat skupinu nejen u pacientů, ale také u stávajících a budoucích zaměstnanců a široké veřejnosti.

Hlavním oborem podnikání skupiny zůstává zdravotnictví se stěžejními zařízeními: Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun.

„Dovolím si tvrdit, že se naše zařízení stala příkladem, že soukromé podnikání do zdravotnictví patří a dokáže poskytovat špičkovou medicínu v systému všeobecného zdravotního pojištění, být přitom ziskový a investovat. Veškeré investice navíc hradíme z vlastních zdrojů a za dobu našeho fungování dosáhly téměř 2 miliard korun,“ říká Sotirios Zavalianis, majitel skupiny. „Naším cílem je nadále zlepšovat naše služby tak, abychom byli příkladem nejen v Česku, ale v celé Evropě,“ dodává.

AKESO holding v číslech (údaje za rok 2017):

·         3 mld. obrat

·         1 700 zaměstnanců

·         100 000 unikátních pojištěnců

·         35 000 hospitalizovaných

·         1 800 narozených dětí

·         1 000 totálních endoprotéz

·         4 000 artroskopických zákroků

·         1 000 onkologických pacientů

·         750 000 ambulantních návštěv

Skupina se nyní zaměří na další zlepšování péče o pacienty a zaměstnance, s cílem získat nové lékaře a sestry pro zajištění provozu plánovaných nových rozšířených pracovišť ve svých zařízeních.

V Berouně také začaly stavební práce na výstavbě plánovaného Centra duševní rehabilitace. V budoucnu by zde mělo vzniknout unikátní zařízení, které se zaměří na duševní zdraví pacientů a které svým rozsahem a šíří plánované péče nemá v českých podmínkách obdoby.

Ohledně dalšího rozvoje skupiny Sotirios Zavalianis říká: „Snažíme se lidem poskytnout prostor pro uskutečnění jejich snů. Podařilo se nám to v případě hořovické neonatologie a pediatrie, berounské rehabilitace i dalších dnes špičkových pracovišť. Nadále platí, že na prvním místě je u nás pacient a tomu poskytujeme tu nejlepší péči, jaké jsme schopni.“

Značka AKESO

Novou značku AKESO holding ve tvaru spirály vytvořil designér Zdeněk Hejda ve spolupráci s agenturou Hero & Outlaw. Jednoduchý tvar vychází z voluty hlavice iónského chrámového sloupu, sepjatých rukou i písmene ‚a‘. „Jako chrám můžeme vnímat nemocnici i lidské tělo. Stejně tak spirálu najdeme v sepjatých rukou, které jsou symbolem péče. Po otočení tvar také připomíná písmeno ‚a‘,“ říká Ivo Půr, managing director Hero & Outlaw. „Samotná inspirace a barevnost pak odráží řeckou kulturu, tedy národnost a osobnost Sotiriose Zavalianise,“ dodává.

O AKESO holdingu a.s.

Ing. Sotirios Zavalianis, 100% vlastník AKESO holding a.s., se narodil v Řecku a v roce 1984 přijel do tehdejšího Československa studovat Vysokou školu ekonomickou. Po úspěšném působení v oblasti velkoobchodu vstoupil do zdravotnictví jako spolumajitel Mediscan Group v Praze. V roce 2002 otevřel radiologické centrum Multiscan Pardubice a v roce 2007 v rámci privatizace koupil nemocnice v Berouně a Hořovicích.

Nemocnice Hořovice je dnes více než běžnou nemocnicí okresního typu. Nabízí širokou škálu ambulancí a poraden navazujících na jednotlivá lůžková oddělení. Mimo jiné dnes provozuje největší porodnici ve Středočeském kraji. V roce 2014 zde vzniklo první oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti v ČR a místní novorozenecké oddělení má status perinatologického centra. IBD centrum hořovické nemocnice dnes poskytuje léčbu 30 % pacientů s Crohnovou chorobou v ČR.

Rehabilitační nemocnice Beroun loni hospitalizovala 6742 pacientů a patří mezi nejrespektovanější zařízení svého druhu nejen v Česku. Mimo jiné v současnosti disponuje moderním Interním oddělením a jednotkou intenzivní péče (JIP), Oddělením následné péče, Rehabilitačním centrem MUDr. Jana Calty a Artroskopickým centrem.

Do skupiny patří také pardubický Multiscan, který je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Zařízení dnes patří mezi špičku v oblasti léčby nádorů prostaty a prsu a řadí se z hlediska počtu léčených pacientů k největším komplexním onkologickým centrům v České republice.

Více na www.akesoholding.cz

Galerie