Setkání berounských fotbalových internacionálů po 36 letech

11. 7. 2022

Před padesáti lety založil Zdeněk Kastner nemocniční fotbalové mužstvo. Nyní se podařilo uskutečnit setkání jeho členů.

Zdeněk Kastner nastoupil do berounské nemocnice před 50 lety, přesně 1. září 1972 jako vedoucí provozního úseku.

K jeho povinnostem patřilo mimo jiné i vybavovat všechny nastupující pracovníky ochrannými pomůckami. „Tím mi „pod rukami“ procházeli téměř po dobu 15 let všichni zaměstnanci. A na jaře 1973 jsem za pomoci kolegy, provozáře Vaška Větrovce, který později pomáhal „lovit hráče“ pojal nápad založit fotbalové mužstvo. Podařilo se, a tak ještě v tom roce jsme sehráli první zápas s kolegy z Drůbežářství Chrustenice,“ popisuje začátky zakládající člen.  

V průběhu času přicházeli noví hráči, někdy i z řad rodinných příslušníků, někteří také odcházeli do jiného zaměstnání. Z mužstva, které sehrálo úplně první zápas, zůstali jen dva hráči – MUDr. Jaroslav Forman a právě Zdeněk Kastner. Často museli zaskakovat i ne zrovna fotbalové typy, ale do každého ze zápasů šli celým tělem a duší. O tom by mohlo svědčit množství křišťálových pohárů a kronika mužstva, které se bohužel nepodařilo dochovat. Ale svého času byly poháry umístěny v prosklené vitríně v podloubí současného pavilonu B.

„Nemohu říci, které vítězství bylo nejzásadnější. Podle mého názoru snad každé. Podařilo se ale zorganizovat 3 utkání v tehdejší NDR, zápas v lázních Třeboň, zápasy s týmem Amfora Praha a se starou gardou Sparty Praha. Uspořádali jsme několik srpnových turnajů za účasti nejrůznějších mužstev nejen z Berouna, ale i z Prahy a pro všechny zaměstnance potom i několikrát nemocniční ples. V zimě jsme pak chodili do tělocvičny na sídlišti a uspořádali tam i turnaj ve stolním tenise. Hráli jsme tedy odhadem 18 let, což je dle mého názoru na podnikové družstvo úctyhodné. A nebyla to utkání jen s berounskými týmy, ale i častá utkání s mužstvem hořovické nemocnice, které bylo tvořeno především řidiči,“ zavzpomínal fotbalový internacionál, který fotbalové mužstvo opustil na podzim roku 1986. Pak postupně odcházeli ostatní členové až nebyl zájem o organizování a oddíl se okolo roku 1990 rozpustil.

Na uspořádané setkání dorazili MUDr. Jaroslav Forman, Zdeněk Freiberg, Tomáš Jiras, MUDr. Miroslav Bejlek, MUDr. Miroslav Mulač, Jiří Klán, Rudolf Velík, MUDr. Vojtěch Charvát, Luboš Kocman, Josef Vachoušek, Drahoslav Vícha, Petr Vlček, Petr Karásek a Zdeněk Kastner. Ostatní bohužel nemohli.

Dříve než se šli někteří z přítomných lékařů, údržbářů, úředníků a laborantů podívat do míst svého dřívějšího působiště, připomněl Zdeněk Kastner kolegy, kteří již bohužel zemřeli a zavzpomínal na další členy týmu.

„Kolegové, kteří byli na prohlídce popisovali její trasu a každý vzpomínal na to, kde před lety pracoval, nebo kde jeho pracoviště stálo. Moc se jim nová nemocnice líbila a prohlídku si pochvalovali. Změny jsou to obrovské. Tvář nemocnice se neuvěřitelně změnila k lepšímu. I já sám jsem připomněl, že tam, kde jsem ve své kanceláři pracoval a vítal nové hráče, je nyní urologická ambulance. Připomnělo nám to mládí a mnoho krásných zážitků. Proto děkuji vedení nemocnice za možnost sejít se zde. Přeji paní ředitelce nemocnice i majiteli holdingu AKESO, aby se jim dařilo, spokojené pacienty a i nadále usměvavý kolektiv zaměstnanců,“ poděkoval Zdeněk Kastner.

Galerie