Seminář Talk it Easy zaznamenal obrovský úspěch

9. 5. 2024

Poprvé v Česku se konal seminář Talk it Easy zaměřený na úskalí a příležitosti komunikace v klinické praxi fyzioterapeutů, který do naší nemocnice přivezli mezinárodně uznávaní kolegové Georg Supp a Stephanie Moers. Dvoudenní setkání se uskutečnilo ve velmi přátelské a zábavné atmosféře, odkud si účastníci odnesli spoustu nových a cenných poznatků, které mohou hned využít.

Lektoři z německého města Freiburgu přijeli do Rehabilitační nemocnice Beroun na pozvání našeho metodologa Mgr. Ondřeje Houšky. Semináře se zúčastnilo 27 lidí, z toho byla více než třetina z Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty, které je součástí naší nemocnice. Zbytek účastníků se sjel z různých koutů České republiky.

Projekt Talk it Easy je přitom poměrně nový. Svou premiéru si odbyl teprve minulý rok a naše nemocnice ho v Česku hostila vůbec poprvé. Jeho koncept je postaven na analýze dat získaných z prostředí fyzioterapeutické praxe jak samotných lektorů, tak i jejich kolegů. Posluchače tedy vtáhne do filozofie, že kvalitní komunikace je pro zdravotníka stejně důležitou dovedností, jakými jsou jeho nezbytné odborné znalosti.

Tato data nám opakovaně ukázala, že i přes důraz na léčebné techniky a vysokou úroveň klinických dovedností fyzioterapeuti mnohdy nedosahovali očekávaných výsledků léčby. Bývá to právě často z důvodu, že vázne komunikace na úrovní terapeut-pacient. Druhotným impulsem, proč jsme se do projektu pustili, byla skutečnost, že kolegové z oboru mají stále omezené možnosti se v této oblasti více vzdělávat,“ popsal Georg Supp.

Stephanie Moers na to dodala, že mnoho vynikajících terapeutů často nedosahuje svého plného potenciálu právě kvůli nedorozumění. Podle jejích slov je to přitom efektivní komunikace, která odborné dovednosti významně rozšiřuje a je tak s nimi úzce provázána. „O konceptu Talk it Easy jsem začala uvažovat, když jsem se věnovala problematice etiky práce v různých profesích, které působí v sociální a zdravotní péči. V této oblasti problematiku komunikace výrazně reflektují, jenže v rámci fyzioterapeutické praxe nic takového dosud nebylo. Takže jsme dali s Georgem hlavy dohromady a začali seminář vyvíjet,“ vysvětlila lektorka.

Jak oba přednášející nastínili, představení semináře v angličtině, tedy rovněž v jejich druhém jazyce a s pomocí okamžitého tlumočením do češtiny, pro ně znamenal vstup do neprobádaných vod. Odvážný podnik ale vyšel na jedničku. „Komunikace jako taková je velmi náročná disciplína v jakémkoliv profesionálním prostředí. A seminář, který se navíc komunikaci přímo věnuje, jsme v takovém konceptu představili vůbec poprvé, takže se určitě jednalo o určitý test. O to víc nás těší, že na základě velmi pozitivní zpětné vazby od zúčastněných již víme, že oba dny byly velkým úspěchem. Zásluhu na tom má samozřejmě Yulie Skadchenko a její velmi profesionální tlumočnická práce a Rehabilitační nemocnice Beroun za naprosto bezchybnou organizaci. Moc děkujeme,“ poznamenal Georg Supp.

Fyzioterapeutka Klára Bartoňková z Certifikované McKenzie kliniky v Kladně sdílela podobný názor. „Georga znám velmi dobře, takže jsem věděla, že jsem si vybrala skvělý seminář, který mi bude přínosný. Ale hlavně mě mile překvapila celá vaše nemocnice, kterou jsem viděla poprvé. Krásné prostředí, skvělá kuchyně. Mockrát děkuji za vynikající organizaci a těším se opět někdy příště,“ uvedla fyzioterapeutka.

Galerie