Rok 2020 by neměl být jen o pandemii

31. 1. 2021

Posledním z našich primářů, které jsme požádali o zhodnocení roku 2020 je primář Rehabilitačního centra MUDr. Ondřej Horáček.

Pane primáři, jaký tedy byl podle Vás rok 2020 a co byste si přál do toho nového?

Nechci, aby byl loňský rok jen o pandemii a jiných negativních zprávách. Tak bych se chtěl podělit hlavně o ty pozitivní. Například, že jsme díky podpoře vedení naší nemocnice a jejího majitele Sotiriose Zavalianise získali pro naše Rehabilitační centrum tři špičkové moderní přístroje, které jsme do té doby postrádali a které nám umožní ještě více zdokonalit a zefektivnit rehabilitaci u našich pacientů s neurologickými, traumatologickými a ortopedickými diagnózami. Jedná se o systém „Meditutor“, což je rehabilitační systém využívající zpětné vazby, který umožňuje vysoce specializovanou rehabilitaci u pacientů s hybným postižením horní končetiny a nohy. V rámci uvedeného systému lze využít též 3D princip umožňující bezdrátovou zpětnovazebnou rehabilitaci, což je vhodné zařazovat v rámci celého tohoto systému k nácviku rozsáhlejší koordinace pohybů.

Dalším novým přístrojem je Myro. Přístroj má dotykovou plochu reagující na přímý kontakt ruky. Terapii na tomto přístroji lze cílit na hrubou i jemnou motoriku ruky, koordinaci pohybů, ale i na poruchy tzv. kognitivních funkcí, jako např. koncentrace či selektivní pozornost, které jsou u pacientů s neurologickými poruchami, kromě poruch hybnosti, často narušené. Třetí novinkou je přístroj pro funkční elektrickou stimulaci horní a dolní končetiny. Tyto přístroje mají elektrody, kterými se stimulují nervy ovládající určité svaly ruky nebo nohy. U neurologických poruch hybnosti se tímto přístrojem stimulují nervy ochrnuté ruky nebo dolní končetiny. Na ruce tak podporujeme úchop a stisk prsty a na dolní končetině provádíme přizvedávání ochrnuté nohy při chůzi, čímž se zlepšuje kvalita chůze.

I přes to, že mám raději pozitivní zprávy, nejde pominout, že rok 2020 byl pro naše Rehabilitační centrum, především v souvislosti s epidemií coronaviru, v mnoha směrech jiný než uplynulé roky.  Nutné organizační a provozní změny, dočasně pozastavená rehabilitace u ambulantních pacientů i omezení v lůžkové části podstatně ovlivnilo jeho provoz. Ukázalo se, že období zhoršené epidemiologické situace bylo pro veškerý personál především psychicky náročné. Nároky, které byly kladeny na celý kolektiv, byly určitě mnohem vyšší než v období před epidemií. I přes to jsem však zaznamenal určitý pozitivní výstup, neboť se v náročných situacích prověřily vztahy v rámci pracovního kolektivu. Ukázalo se, jak berou jednotliví zaměstnanci vážně svou práci, zda dostatečně vnímají složitou situaci a z toho plynoucí nové úkoly a také do jaké míry jsou ochotni upřednostnit aktuální potřeby pracoviště.

Věřím, že se v roce 2021 postupně vrátíme do běžného provozu. Navážeme na předchozí skvělou spolupráci s ostatními pracovišti, kterou jsme museli výrazně omezit. Určitě chceme výhledově opět přijímat pacienty z IKEM po kardiochirurgických operacích, ale i pacienty po transplantacích plic z FN Motol. Oběma těmto specifickým skupinám pacientů jsme před epidemií poskytovali vysoce specializovanou rehabilitační péči.

Osobně bych si přál, aby se v nadcházejícím období rozjitřená celospolečenská situace zklidnila a vztahy mezi lidmi byly korektní, dále aby všichni důsledně dodržovali omezující, ale zároveň nezbytná ochranná doporučení a opatření. Našim pacientům přeji úspěšnou rekonvalescenci a doufám, že i nadále budou s naší péči spokojeni. Všem pracovníkům naší nemocnice děkuji za pracovní nasazení, které vyvinuli zejména v nejhorších obdobích epidemie. Jejich kvalitní a náročná péče, kterou poskytují našim pacientům, jednoznačně přispěla k úspěšnému zvládání složitých situací, které tento rok přinesl. Vedení nemocnice pak děkuji za vstřícnost, podporu a pochopení, které v uplynulém období projevovalo a stále projevuje.

 
 

MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Primář Rehabilitačního centra

V Rehabilitační nemocnici Beroun pracuje od roku 2011.

 

 

Galerie

Systém Meditutor se senzory pro 3D bezdrátovou zpětnou vazbu.
Rehabilitace díky systém Meditutor umožňuje přesnější a rozsáhlejší nácvik koordinace pohybů.
Ergoterapeutka upravuje maximální rozsah pohybu horní končetiny pacienta a ten se díky bezdrátovému senzoru přenáší do počítače.
Přístroj Myro má dotykovou plochu reagující na přímý kontakt ruky. To mu umožňuje cílit terapii na hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, ale i na zlepšení koncentrace.