Robotická ruka - ideální přístroj pro terapii ruky

30. 3. 2017

Rehabilitační centrum berounské nemocnice má jednu velice zajímavou novinku, kterou vlastní jen několik podobných pracovišť v republice.

Do řady jeho špičkových přístrojů přibyla robotická ruka Gloreha, výrazně rozšiřující možnosti rehabilitace při postižení ruky a horní končetiny různého charakteru. Propracovaný robotický systém umožňuje intenzivní motorické cvičení ruky, a to i v případě, že pacient není schopen aktivního pohybu. „Přístroj využívá robotickou rukavici, podporující kloubní hybnost ruky a umožňující různorodá cvičení ruky a prstů v libovolných pozicích. Kromě toho je možné cvičení celé horní končetiny a to díky dynamické podpoře paže“, přibližuje poslání tohoto přístroje primář Rehabilitačního centra MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D. Důležité je, že pacient má možnost průběh cvičení sledovat díky vizuální zpětné vazbě, kdy na obrazovce monitoru vidí pohyby vlastní cvičící ruky a tyto pohyby může korigovat. Prostřednictvím vizuální zpětné vazby přístroj podporuje nejen kloubní hybnost ruky, ale přispívá také k motorickému učení díky neuroplasticitě centrální nervové soustavy. Na přístroji jsou nastavitelné různé parametry: rozsah pohybu pro jednotlivé prsty, individuální délka cvičení, rychlost pohybu, audiovizuální efekty a hlasový průvodce průběhem terapie. Existuje také velmi dokonalá varianta přístroje, která je určena pro bimanuální terapii, kdy se pohyby zdravé ruky simultánně provádějí i na postižené ruce.

Přístroj Gloreha je určen především pro hospitalizované pacienty k rehabilitaci v post-akutním období u mnoha poruch. „Cvičení na přístroji udržuje a zvětšuje kloubní rozsah pohybu, snižuje bolestivost, otok a svalové napětí, zlepšuje propriocepci, kloubní metabolismus, krevní a lymfatickou cirkulaci, zlepšuje koordinaci, obratnost a funkční nezávislost, zdokonaluje jemnou motoriku, zlepšuje vizuálně-prostorovou orientaci,“ říká MUDr. Horáček a dodává, že díky  tomu je přístroj vhodný pro pacienty s neurologickými poruchami (například při ochrnutí ruky po cévní mozkové příhodě) nebo u pacientů po úrazech a operacích v oblasti horní končetiny, kdy došlo k omezení hybnosti ruky nebo prstů.

První zkušenosti s přístrojem v Rehabilitačním centru v Berouně jsou velmi dobré a okruh pacientů, u kterých se cvičení na přístroji Gloreha zařazuje do komplexního rehabilitačního programu, se rozšiřuje.

Galerie