Rehabilitační centrum zavedlo novou terapeutickou metodu

1. 2. 2017

Od září loňského roku bylo v Rehabilitačním centru berounské nemocnice rozšířeno spektrum používaných rehabilitačních léčebných postupů o další terapeutickou metodu, především pro pacienty po cévních mozkových příhodách.

Jedná se o moderní koncept, který před několika lety vypracoval významný francouzský odborník v oblasti neurorehabilitace prof. Jean - Michel Gracies, který opakovaně přednášel a učil také v České republice. Terapeutický koncept podle J. M. Graciese je určen pro pacienty s tzv. centrálními spastickými obrnami, což je postižení, které se běžně rozvíjí především u pacientů po cévních mozkových příhodách (mrtvicích) nebo třeba po úrazech mozku a také u roztroušené sklerózy. Centrální spastická obrna se projevuje poruchou pohyblivosti končetiny, přitom se dále abnormálně zvyšuje napětí oslabených svalů, které se postupně zkracují, což někdy vede k abnormálnímu držení končetiny a bolestem. J. M. Gracies přinesl originální koncept, který, jak se prokázalo ve studiích, má z dlouhodobého hlediska u zmíněného postižení lepší výsledky než některé tradiční rehabilitační metody, i když je vhodné jej s ostatními metodami kombinovat. Koncept je založen na komplexní analýze spastické obrny, kterou proškolení pracovníci provádějí u pacienta při tzv. „rehabilitačních konferencích“. Analýza probíhá v několika krocích, kdy se postupně při vyšetření hodnotí různé parametry a vše se pak zaznamenává do formuláře. Na základě vyhodnocení získaných údajů lze pak stanovit terapeutický plán, který vychází z konkrétního postižení a podle něhož pak u pacienta probíhá „na míru ušitá“ cílená terapie. Tento plán především zahrnuje informace, které ze svalů ochrnuté končetiny se mají posilovat, které naopak protahovat a uvolňovat a také jakým způsobem se má toto cvičení provádět. Terapie se sice zahajuje již při hospitalizaci, ale hlavním cílem je, aby se pacient naučil cvičit samostatně a pokračoval důsledně a dlouhodobě ve cvičení i v domácím prostředí. Pacient se v rámci konceptu zavazuje, že předepsaná cvičení bude provádět a svůj výkon bude písemně zaznamenávat. Totiž pouze u pacienta, který ke cvičení bude přistupovat takto zodpovědně, má smysl koncept provádět. Koncept však pro všechny vhodný není. Pacient totiž musí být schopen přiměřeně spolupracovat, všemu rozumět, být dostatečně vytrvalý, cvičit denně a průběh cvičení opravdu důsledně zaznamenávat. A toto u některých pacientů s těžkým neurologickým postižením možné není. V Rehabilitačním centru RN Beroun se hodnocení vytipovaných pacientů se spastickou obrnou dle konceptu J. M. Graciese provádí přibližně 1x týdně, přítomen je prim. MUDr. O. Horáček, Ph.D. s několika proškolenými spolupracovníky. Tento kolektiv má také návaznost na tzv. „centra spasticity“, která jsou zřízena v rámci některých fakultních nemocnic a kam jsou vytipovaní pacienti s centrální parézou odesíláni k aplikaci preparátu Botulotoxin. Ten se aplikuje do nejvíce postižených (spastických) svalů, což přispívá k jejich uvolnění na podkladě tzv. „chemodenervace“. To pak vede i ke zlepšení pohyblivosti nebo držení končetiny. Podmínkou ale je, aby i po aplikaci Bolulotoxinu důsledně probíhala cílená terapie dle konceptu J. M. Graciese.