Primář Ondřej Horáček přednášel na prestižní konferenci o rehabilitaci

20. 4. 2018

V úterý 17. dubna se na Klinice rehabilitačního lékařství VFN v Praze 2 na Albertově uskutečnila prestižní rehabilitační konference s mezinárodní účastí. Hlavním tématem konference byla „Rehabilitace z různých úhlů pohledu“.

Konference se konala při příležitosti devadesátých narozenin zakladatele moderní české rehabilitace prof. MUDr. Jana Pfeiffera. V rámci konference přednášeli přední odborníci ze zahraničí i z České republiky, např. prof. Pavel Pafko, prof. Pavel Kolář aj.

K aktivní účasti na konferenci byl organizátory pozván také MUDr. Ondřej Horáček, PhD., primář Rehabilitačního centra Jana Calty. Berounský primář ve svém příspěvku seznámil účastníky konference s veškerými aktivitami, které v berounském centru probíhají. Podrobněji zmínil vlastní zkušenosti s rehabilitací skupiny pacientů po cévní mozkové příhodě a výsledky, kterých bylo v Rehabilitačním centru u těchto pacientů dosaženo. Dále se zabýval nedořešenými momenty v současném systému péče o pacienty po cévní mozkové příhodě.

Galerie