Pravidla návštěv v Rehabilitační nemocnici Beroun

17. 5. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si vás dovolujeme informovat o upravených pravidlech návštěv v naší nemocnici. Upravená pravidla jsou platná od 27. 5. 2021 do odvolání.

Každý návštěvník musí být vybaven respirátorem FFP2, který lze zakoupit na recepci Rehabilitační nemocnice Beroun, pavilon E. Dále vyžadujeme užití návleků na obuv. Návleky jsou k dispozici na příslušném oddělení. 

Návštěvy jsou možné pondělí až pátek od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendech od 14:00 do 16:00 hodin. 

Návštěva v pokoji pacienta je omezena na maximální dobu 30 minut a umožněna pouze jedné osobě.

Osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu SARS CoV-2, s negativním výsledkem. Testu se podrobí zhruba půl hodiny před zahájením návštěvy v testovací buňce, umístěné na parkovišti Rehabilitační nemocnice Beroun (lze bez objednání). Zde je možné nechat se otestovat pouze ve všední dny. 

Výjimku tvoří osoby, které:

 a) absolvovaly nejdéle 48 hod. před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad pracovníkům v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

 b) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jednodávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování), návštěvník doloží doklad o očkování pracovníkům v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, návštěvník o tom doloží doklad v třídicí buňce u vrátnice RNB a následně sloužící sestře na oddělení.

 

(Mimořádné opatření MZ ČR, č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, ze dne 11. května 2021)