Oddělení centrální sterilizace získalo certifikát EHK

26. 4. 2017

Často se o tomto oddělení nehovoří, i když povahou svých činností zastává oddělení centrální sterilizace v Rehabilitační nemocnici Beroun nezastupitelnou úlohu v bezpečné a komplexní péči o pacienta.

O kvalitě a úrovni jeho práce mimo jiné svědčí i ocenění, které nedávno získalo – certifikát EHK, což je zkratka pro externí hodnocení kvality. Smyslem EHK je sjednotit postupy a prokázat, že účastník je schopen kvalifikovaně posoudit a vyhodnotit sterilizační proces a v případě jakékoliv zjištěné odchylky pak rozhodnout tak, aby nespolehlivý provoz přístroje nemohl ve svých důsledcích ohrozit pacienty, personál nebo prostředí. Důkladná kontrola několika druhy testů současně prověří stav sterilizátorů a odhalí případné nedostatky. Věnuje se ale i předsterilizační přípravě, která je nezbytným předpokladem pro dosažení požadovaného cíle, jímž je sterilní zdravotnický prostředek. Kontrolou prošly a požadavky splnily i mycí přístroje a ultrazvuková čistička, které jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí předsterilizační přípravy. Provoz oddělení centrální sterilizace je samozřejmě dán provozním řádem, materiál a nástroje jsou zpracovávány na základě schválených standardních postupů, kvalita práce zdejších odborně proškolených a zapracovaných zaměstnanců je průběžně sledována pomocí chemických, biologických a speciálních testů. Certifikát je oficiálním potvrzením toho, že vše funguje tak, jak má.

Galerie