O účast na první odborné konferenci Centra duševní rehabilitace byl velký zájem

14. 10. 2022

Ve čtvrtek 6. října se v Rehabilitační nemocnici Beroun uskutečnila první ze série konferencí Centra duševní rehabilitace (CDR) s názvem Význam spolupráce v péči o duševní zdraví.

Ve velkém konferenčním sále nemocnice vystoupilo hned několik přednášejících. Hlavními hosty byl pan profesor MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. a MUDr. Martin Hollý, MBA, kteří nejdříve představili budované Centrum duševní rehabilitace a následně své příspěvky.

Pan profesor Praško vystoupil s tématem „Možnosti psychoterapie u složitých pacientů, práce s hraničními pacienty“. „Multidisciplinární přistup v péči o duševně nemocné“ bylo nosné téma přednášky pana doktora Hollého. Dále se svým příspěvkem o specifické péči o duševní zdraví adolescentů předstoupila MUDr. Petra Uhlíková.

Těší nás vysoká účast a jsem rád, že jsme se shodli na potřebách kvalitní péče, jejích principech a hodnotách. Rovněž na nutnosti multidisciplinarity a recovery v péči o duševní zdraví. Nejen díky tomu jsme připraveni vytvořit a postupně doplňovat široké spektrum péče pro pacienty s duševním onemocněním. Chtěl bych proto všem velmi poděkovat a pozvat na další konferenci Centra duševní rehabilitace, která se uskuteční 10. listopadu 2022,“ poděkoval MUDr. Martin Hollý, organizátor konference.

Konference nám dala možnost představit budované centrum nejen blízkému okolí. Sám jsem velmi překvapen, kolik se sešlo lidí napříč profesním spektrem. Od profesorů na zdravotnických školách, přes pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, studenty, neziskový sektor, až po lékaře soukromých ordinací. Konference tak vytvořila prostor pro setkání všech, kteří se zajímají o psychologii,“ řekl garant konference profesor Praško.

Celá konference měla nejen edukační význam, ale i charitativní. Velkým překvapením pro všechny bylo předání šeku neziskové organizaci LOMIKÁMEN, za kterou na konferenci vystoupil pan Mgr. Jan Rohlena, který zde představil práci neziskové organizace.

Ještě jednou velmi děkujeme za pozvání na konferenci a za vytvoření prostoru představit služby naší organizace. Když s kolegy konferenci zpětně hodnotíme, nejčastěji používáme slova lidská, přátelská a profesionální. Bylo to prostě moc fajn. Jelikož je duševní zdraví hlavním tématem činnosti naší organizace není divu, že sledujeme vznik CDR již delší čas s velkým očekáváním. „Zaručených zpráv“ jak CDR nakonec určitě bude vypadat se veřejným prostorem neslo v uplynulých letech poměrně dost a často šlo o velmi rozličné varianty.  A my si říkali, že si raději s názorem trpělivě počkáme na finální podobu. CDR v posledních týdnech začíná nabírat konkrétnější obrysy a nás tento vývoj naplňuje nadějí, že vzniká smysluplný projekt, za kterým stojí zkušení špičkoví odborníci, kteří si uvědomují význam spolupráce nejen mezi různými odbornostmi, ale také mezi lůžkovými zařízeními a komunitními službami,“ řekl ředitel organizace Lomikámen Jan Rohlena. „Takovýto pozitivní dojem si odnášíme z našich dosavadních společných setkání i ze zmíněné konference. Za Lomikámen velmi vítáme ambici CDR působit na poli akademickém například realizací dalších podobných konferencí. Takováto odborná aktivita v našem regionu chyběla a vnímáme ji jako potřebnou. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám i celému vznikajícímu CDR hodně zdraví, sil a radosti z mnoho zotavených pacientů,“ poděkoval ředitel organizace.

Děkujeme moc za možnost zúčastnit se konference. Byla skvělá, odborně velmi přínosná a zároveň pro mě byla skvělou možností seznámit se více s prostředím Rehabilitační nemocnice Beroun,“ reagovala Mgr. Lucie Rudolfová, účastnice konference.

Galerie

MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc, MUDr. Martin Hollý, MBA a MUDr. Petra Uhlíková
MUDr. Petra Uhlíková