Nové přístroje na oddělení ergoterapie již plně slouží našim pacientům

4. 8. 2021

Na začátku roku jsme vás informovali o zakoupení nových moderních přístrojů na oddělení ergoterapie v naší nemocnici. Po období seznamování už plně slouží našim pacientům.

„Pomáhají nám ještě více zefektivnit rehabilitaci u našich pacientů s neurologickými, traumatologickými a ortopedickými diagnózami. Hlavně MYRO je ve velké oblibě,“ řekla na úvod vedoucí ergoterapeutka Pavla Košková. 

Meditutor je rehabilitační systém, který využívá zpětné vazby pro vysoce specializovanou rehabilitaci u pacientů s pohybovým deficitem horní a dolní končetiny. Systém umožňuje i 3D vizualizaci díky bezdrátové vzájemné komunikaci. Tím pádem pomáhá s nácvikem rozsáhlejších pohybů a jejich koordinací. Pacient může na monitoru vidět nejen jak rychle může cvičit, ale také rozsah daného cviku. Ten je vždy přizpůsoben na míru danému pacientovi. 

Zatím nejvyužívanějším přístrojem je MYRO, jedná se o velkou interaktivní tabuli. „Terapii na tomto přístroji lze cílit na hrubou i jemnou motoriku ruky, koordinaci pohybů, ale i na poruchy kognitivních funkcí jako například koncentrace či pozornost, které jsou u pacientů s neurologickými poruchami, kromě poruch hybnosti, často narušené,“ vysvětluje využití této přístrojové novinky Pavla Košková. MYRO slouží nejen k diagnostice, ale i k terapii. Velmi oblíbený se pro nás stal hlavně pro jeho širokospektré využití. Rovněž se výborně osvědčil pro kognitivní trénink i pro pacienty s Neglect syndromem. V poslední době jsme tento přístroj využili i při terapii u postcovidových pacientů.

Pozornost pacientů upoutají nejen různorodé úkoly, které mají splnit, ale ovládání lze provést prstem, rukou či reálnými objekty, čímž se zlepší úchopy a celkově motorické schopnosti pacienta. MYRO lze v některých úlohách využít nejen individuálně, ale lze ho nastavit i na dva pacienty současně.

„Tento přístroj nám pomáhá nejen v terapii samotné, ale zaznamenává i dosažené výsledky a schopnosti daného pacienta. Díky tomuto srovnání jej motivuje k dalším činnostem a vyšším cílům,“ vysvětluje Košková.

Třetí novinkou je přístroj pro funkční elektrickou stimulaci horní a dolní končetiny. Tyto přístroje mají elektrody, kterými se stimulují nervy ovládající určité svaly ruky nebo nohy. Na ruce je tak podporován úchop a stisk prsty a na dolní končetině se přístroj využívá k podpoře zvednutí ochrnuté nohy při chůzi, čímž se zlepšuje kvalita chůze.

Galerie

Nové přístroje již využíváme u přibližně 50 % pacientů oddělení ergoterapie. Délka takové rehabilitace je velmi individuální, ale v průměru využívá pacient daný přístroj více než 30 minut.
Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci horní a dolní končetiny.
MYRO je velká interaktivní tabule s nastavitelnou pracovní plochou z 0 na 90 stupňů.