Nová datová centra pomohou zlepšit kvalitu služeb

28. 3. 2022

AKESO holding chystá výstavbu dvou nových špičkových datových center, která se stanou významným vylepšením IT infrastruktury jeho zdravotnických zařízení. V důsledku datová centra přinesou lepší služby pro pacienty, zkvalitní úroveň péče a umožní holdingu tyto výhody nabídnout i dalším nejen zdravotnickým zařízením.

Stávající kapacity IT infrastruktury v Nemocnici Hořovice a dalších zařízeních holdingu AKESO mají částečně decentralizovanou povahu a vzhledem k aktuálnímu rozvoji služeb se dostávají na hranici svého vytížení. Proto holding před časem rozhodl o výstavbě dvou nových specializovaných datových center, která by měla zajistit centralizaci a jasnou strukturalizaci základní IT infrastruktury a služeb. V současnosti je tak v běhu vybudování dvou nových datových center: jednoho přiléhajícího k Nemocnici Hořovice, druhého v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun.

„Abychom dostáli hodnotám holdingu ohledně poskytování kvalitní péče, musíme k tomu mít potřebné technologie, které zajistí chod aplikací i přenos dat v nejmodernější podobě,“ říká Hana Sobotková, vedoucí datových center, jež do holdingu nastoupila před časem právě v souvislosti s přípravou těchto nových projektů.

Datové centrum Beroun bude kapacitou asi osmkrát menší než to v Hořovicích. Berounské centrum je navrhováno v takzvaném standardu Tier III, který mimo jiné znamená maximálně hodinu a 36 minut nedostupnosti v roce. Centrum v Hořovicích bude dokonce certifikováno podle standardu Tier IV – Design, který garantuje maximálně celkem 15 minut nedostupnosti za celý rok. Centra budou samozřejmě vybavena všemi potřebnými technologiemi včetně záložní konektivity nebo náhradního zdroje elektrické energie. „Centrum v Hořovicích bude jediným datovým centrem standardu Tier IV ve střední Evropě,“ říká Sobotková.

 „U Berouna máme připravenu zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodavatele stavby, kterou vzhledem k tomu, že na projekty datových center využíváme mimo jiné i finance z ESF, musíme vypsat,“ nastiňuje Sobotková aktuální stav. Projekt v Hořovicích je momentálně ve fázi vypracovávání projektové dokumentace. Berounské centrum by mohlo být spuštěno v lednu roku 2023, hořovické pak asi v polovině téhož roku.

Pro samotné pacienty zajistí datová centra například chod stávajících aplikací, jako je třeba eTriáž pro vstup do berounské nemocnice, nebo chystaných budoucích v podobě portálu pro snadnou orientaci ve zdravotnických zařízeních holdingu. Zároveň ale pomohou „zevnitř“ zlepšit úroveň poskytované péče. Zdokonalí infrastrukturu pro objednávání pacientů třeba do specializovaných ordinací, vylepší také výměnu dat mezi lékaři, která bude ještě bezpečnější a rychlejší než doposud. „V akutních případech je rychlost a spolehlivost práce s daty, jako třeba přenos rentgenových snímků, velmi důležitá,“ říká Sobotková.

„Kromě zkvalitnění našich vlastních služeb a zajištění jejich špičkové úrovně do budoucna pak chceme výhledově služby našich datových center nabídnout i dalším subjektům,“ vysvětluje Sobotková. Holding AKESO se v tomto ohledu chce opět zaměřit především na zdravotnická zařízení. „Chceme pomoci posouvat úroveň zdravotnictví v Česku, ale i v zahraničí. Počítáme třeba s rozvojem služeb v oblasti distančního zdravotnictví,“ dodává Sobotková. Ke klientům by však podle ní vedle nemocnic a dalších zdravotnických zařízení mohla patřit i státní správa nebo řada soukromých společností z libovolných oborů.

Galerie