Nezastupitelná součást každé kvalitní nemocnice

3. 1. 2019

Jak vidí oddělení vnitřního lékařství jeho primář doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

Oddělení vnitřního lékařství, častěji nazývané interna, je opravdu nezastupitelnou součástí každé kvalitní nemocnice. Berounská interna je krásně vybavené oddělení, s nejmodernějším vybavením, ale přiznejme, její dobrá pověst stojí především na kvalitní péči a dobrém přístupu celého personálu k pacientům.

O tom svědčí nejen ohlasy pacientů, důvěra lékařů, kteří sem posílají k léčení své pacienty, ale i úspěšná akreditace, znamenající možnost oficiálního vzdělávání ve vnitřním lékařství a zvyšování kvalifikace jak kmenových lékařů, tak i dalších, kteří přijdou do berounské nemocnice na stáž. „U nás se mohou mladí hodně naučit, setkají se se širokým spektrem diagnóz“ říká primář oddělení vnitřního lékařství doc. MUDr. Karel Sochor, CSc. a dodává, že za posledních 8 let pracovala na interním oddělení řada lékařů, kteří v současné době jsou již vyhledávanými kvalifikovanými praktickými lékaři v Berouně a okolí. Někteří z nich nadále udržují s interním oddělením odborný kontakt včetně osobní účasti na pohotovostních službách. Je třeba připomenout, že obyvatelé spádové oblasti Berounska i části Prahy-západ přece nemohou jet s každým zhoršením zdravotního stavu na nějaké specializované pracoviště do Prahy a interna v Rehabilitační nemocnici Beroun je vlastně jediné zařízení, poskytující lidem z regionu při zhoršení jejich zdravotního stavu „akutní“ 24hodinovou péči. Ano, je potřeba mít právě podobná zařízení jako je berounská nemocnice, řekněme kvalitní „základnu“, kde je pacient ošetřen a diagnostikován, a lékař rozhodne, zda bude zdravotní problém možné řešit přímo v Berouně, či je nutné zajistit specializovanou péči. „Jen pro přiblížení, pokud máme například pacienta s akutním infarktem myokardu, hned ve chvíli, kdy provádíme první ošetření, jsme ve spojení s některým z pražských kardiocenter a tam je již připraven sál, kde je ihned po převozu pacientovi provedena lékařem srdeční katetrizace, která je současně diagnostickou, ale i léčebnou metodou“ říká doc. Sochor a dodává, že následně je pacient obvykle převezen zpět do Berouna, na špičkovou technikou vybavenou jednotku intenzivní péče, což opět potvrzuje kvality zdejší nemocnice. Stejně tak jako s kardiocentry je berounská nemocnice propojena i s dalšími vysoce specializovanými pracovišti, např. v oblasti gastroenterologie (choroby zažívacího ústrojí) nebo cévních mozkových příhod (tzv. mozkové mrtvice).

Samozřejmě, že s oddělením s pětačtyřiceti lůžky a sedmi lůžky na jednotce intenzivní péče, v moderně vybavených pokojích s veškerým zázemím, je spojena i péče o pacienty ve specializovaných ambulancí, nezbytná konzilia u řady pacientů-hlavně v dnes velice vyhledávaném Rehabilitačním centru a mnohé další. Například pacienti s kardiostimulátory nemusí na jejich kontrolu dojíždět do Prahy, i tuto možnost ve specializované ambulanci berounská nemocnice nabízí, podobně jako jícnovou echokardiografii (ultrazvuk srdce sondou v jícnu). „Vybavení nemocnice, diagnostické zázemí, kvalitní oddělení biochemie a hematologie a mnohé další nám umožňuje, ale vlastně i usnadňuje to, že i  když  my zde, oproti velkým nemocnicím či klinikám, nemáme žádné specializované pracoviště  a  musíme tedy řešit celé široké spektrum různých diagnóz, myslím, že to zvládáme“, dodal na závěr primář berounské interny doc. MUDr. Karel Sochor, CSc, s tím, že na druhou stranu je to výhoda nejen pro pacienty, ale i pro mladé lékaře, kteří do nemocnice přijdou pracovat, či jen stážovat. Mají to prostě z první ruky.

Galerie