Nemocnice přistoupila k větší kontrole vstupujících pacientů

24. 3. 2020

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu nakažených onemocněním COVID-19 vybudovala nemocnice třídicí stan.

V rámci zvyšování bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců jsme od dnešního dne zahájili třídění příchozích pacientů. Třídicí stan je umístěn hned u vchodu do areálu nemocnice a žádáme všechny příchozí, kteří k nám jdou, aby využívali pouze tento vstup.

V třídicím stanu proběhne základní zdravotní prohlídka, která má za cíl oddělit pacienty s podezřením na infekci COVID-19. Prosím nesundavejte si své roušky a dodržujte dostatečný rozestup. Dobrovolníci z řad studentů lékařských fakult, vám dezinfikují ruce a změří teplotu. 

V případě, že se cítíte nemocní a máte příznaky respiračního onemocnění jako je kašel a teplota, nevstupujte do nemocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu s lékařem. Telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo tel. č. 112 či 1212, kde se s vámi domluví na dalším postupu.