Naše nemocnice podpořila Český den boje proti rakovině prsu

16. 5. 2024

Symbolem solidarity v boji proti rakovině se staly žluté kytičky s barevnou stužkou. Každoročně se tak 15. května vydávají tisíce dobrovolníků do ulic, aby je nabízeli jako projev podpory boje proti této zákeřné nemoci.

Tuto aktivitu jsme podpořili také v naší nemocnici, kam jsme pozvali dobrovolnice z králodvorského klubu Zvonek, spolku občanů trpících převážně onkologickým onemocněním, který se prodeje měsíčku lékařského účastní už řadu let. Žlutý květ si u nich zakoupily desítky lidí, a to jak návštěvníci nemocnice, tak i naši zaměstnanci.

Letošní ročník je věnován prevence karcinomu prsu a screeningovým programům. Rakovina prsu přitom představuje nejčastější formu onkologického onemocnění u žen a v České republice se každý rok tuto diagnózu dozví více než sedm tisíc pacientek. Včasné odhalení je v tomto případě klíčovém, kdy má pak následná léčba úspěšnost až 92 procent. Mamografický screening je doporučován především ženám od 45 let, na který by měly ideálně chodit každé dva roky.

Liga proti rakovině tuto tradici udržuje už od roku 1996. Jejich hlavním cílem je obecné snížení úmrtnosti na tuto nemoc a také zlepšení situace v oblasti prevence a léčby. Každý z nás může přispět a společně tak podpořit ty, kteří zrovna s rakovinou bojují.

Galerie