Na oddělení následné péče zazněly hlasy pěveckého sboru Bonbon

29. 12. 2019

Smíšený pěvecký sbor Bonbon, který během vánočních svátků vystoupil na oddělení následné péče naší nemocnice, se věnuje různým hudebním žánrům - od gospelu a spirituálu, přes lidové písně, swing a jazz, až po písně Karla Hašlera.

V rámci vystoupení pěveckého sboru zazněly vánoční koledy od světoznámých autorů i autorská tvorba paní sbormistryně Mgr. Bohumily Vokáčové. Sbor po celou dobu vystoupení doprovázela na akordeon paní Marcela Šlosarová. „Celému sboru děkuji za nádherné vystoupení, které pro nás, kteří jsme museli zůstat přes svátky v nemocnici, připravili,“ řekla Marie Menclová, pacientka oddělení.

V tělocvičně oddělení se sešlo více než 15 pacientů, kteří bohužel, díky svému zdravotnímu stavu, museli být hospitalizováni v nemocnici i přes vánoční svátky.

„Velmi rádi jsme našim pacientům zpříjemnili sváteční čas v nemocnici. Pravidelně na našem oddělení připravujeme kulturní programy, které zvednou našim pacientům náladu a odvedou jim myšlenky od jejich zdravotních problémů. Vystoupení sboru Bonbon bylo úžasné a užili jsme si ho my zdravotníci, kteří jsou v době svátků v práci,“ uvedla staniční sestra oddělení Martina Bílá.

Pěveckému sboru se atmosféra na oddělení líbila natolik, že jeho členové přislíbili uspořádat další koncert pro pacienty a to v době Velikonoc. 

Galerie