Na cestě k nejmodernějšímu psychiatrickému zařízení ve střední Evropě

12. 1. 2022

Výstavba Centra duševní rehabilitace, které budujeme v areálu berounské nemocnice, zrychluje a úspěšně směřuje k dalším milníkům. Co všechno se v následujících měsících chystá? A co si přesně mohou pacienti představit pod pojmem prvotřídní psychiatrické zařízení?

Projekt, který v českých podmínkách nemá konkurenci, má jasný cíl: být nejmodernějším zařízením svého druhu, kde bude dominovat kvalita medicíny a příjemné, moderní prostředí pro všechny klienty i zaměstnance. Význam Centra duševní rehabilitace je nasnadě, neboť psychické potíže se týkají každého třetího dospělého Čecha. „Tělo dokážeme léčit celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba centra nám tedy umožní poskytovat psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají s duševními obtížemi. Těch v současnosti rapidně přibývá,“ vysvětluje Sotirios Zavalianis, majitel holdingu AKESO.

Klienti si zaslouží moderní prostory i pestré aktivity

Plný rozsah akutní i následné psychiatrické péče se zapojením špičkových odborníků české psychiatrie bude poskytován v pětipatrové budově na 25 tisících metrů čtverečních. Budova bude protkána nejnovějšími technologiemi a vybavením, aby funkčně i dispozičně splňovala podmínky pro medicínu 21. století.

 „Výrazným a dominantním prvkem celé stavby bude dvorana, která dá ráz a atmosféru našemu centru. V areálu nebude chybět ani kavárna, kinosál, sauna, bazén, tělocvična nebo prostory pro širokou škálu terapií,“ vyjmenovává na úvod Mgr. Pavel Scholz, Ph.D., náměstek pro projektové řízení AKESO holdingu, a potvrzuje, že vše bude k dispozici pro klienty i zaměstnance centra. Demystifikace a destigmatizace psychiatrické péče, k níž může přispět právě potkávání klientů, zaměstnanců i veřejnosti, je jednou z myšlenek našeho projektu.

Důvody, proč vybavení budovy a celému zázemí věnujeme opravdu pečlivou pozornost, popisuje Sotirios Zavalianis: „Člověk v nouzi, který je celý den zavřený bez jakékoliv aktivity v jednom pokoji a občas zavítá do místnosti pro skupinovou terapii, nemá ideální podmínky. Náš projekt proto počítá s velkým množstvím aktivit, protože jak známo, aktivita snižuje stres a pozitivně ovlivňuje, jak se člověk cítí.“

Co všechno se děje na staveništi?

O postupu dění na stavbě svědčí řada viditelných změn – demontovali jsme stavební výtah, již brzy zmizí jeřáb a během následujících týdnů se dokončí střecha a kompletace oken. Samozřejmostí budou bezpečnostní skla, která se při nárazu nerozbijí a nehrozí u nich střepy. Následovat bude asi nejviditelnější prvek, a to fasáda. Máme v plánu dokončit ji do konce letošního roku. „Nezahálíme ale ani uvnitř budovy. Paralelně se stavbou probíhají například elektrikářské práce a pilně pracují i další profese, bez kterých se stavba neobejde,“ popisuje aktuální dění Pavel Scholz. „Zároveň s tím vším průběžně řešíme úpravu projektu, protože budova byla projektovaná před pěti lety a za tu dobu vývoj technologií hodně pokročil. Některé prvky v oblasti automatizace a zabezpečení proto bylo nutné doprojektovat,“ vysvětluje Scholz.

 S nadšením správného projektového manažera dodává, že si v AKESO chystáme v rámci tohoto projektu nadělit vánoční dárek, kterým je kompletní dokončení prvního vzorového pokoje. Na něm si chceme otestovat praktičnost i odolnost veškerého vybavení. „Na pokojích musíme ovšem skloubit komfort a moderní vybavení s bezpečností, a proto pečlivě hledáme rovnováhu obou těchto sfér,“ upřesňuje MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu AKESO holdingu.

Bezpečnost bude zaručena

Přestože na cestě k dokončení projektu je ještě mnoho kroků a bude třeba velkého nasazení celého týmu AKESO i desítek dalších subjektů, už nyní se musíme detailně dívat na dobu po kolaudaci centra. Ta je plánována na konec roku 2023 a bezprostředně po ní zahájí Centrum duševní rehabilitace svůj provoz. Souběžně s výstavbou proto připravujeme přehled, co se kde v budově bude dít a jaké bude personální obsazení. Pro lepší představu, jak tato příprava funguje v praxi, uvádí František Vlček příklad: „Jakmile víme, že v určité části budovy se budeme zabývat konkrétní diagnózou, specifikujeme si, kolik v daném místě bude pacientů, jaké potřebujeme složení personálu, který se o ně bude starat, a jaké procesy zde budou probíhat v rámci klinické i obslužné péče. V tomto směru jsme poměrně daleko a už nabíráme vedoucí pracovníky jednotlivých sekcí. S nimi můžeme řešit konkrétní nastavení daných pracovišť, ale také vybavení, zabezpečení a řízení přístupu každého jednotlivce.“

Pokoje v Centru duševní rehabilitace nabídnou unikátní osvětlení

  • Centrum bude mít 200 lůžek v různých typech pokojů.
  • Podobu pokojů navrhují přední architekti.
  • Věnujeme pozornost výběru materiálů a kvalitě vybavení.
  • Klientům nabídneme v pokojích inovativní cirkadiánní osvětlení simulující sluneční svit.
  • Světelná intenzita se bude měnit podle fáze dne – v ranních hodinách budou mít klienti na pokojích jiné světlo než při večerním šeru. Systém bude možné nastavit individuálně na míru každému pacientovi.

Vlajková loď české psychiatrie se špičkami oboru

„Chceme, aby se CDR stalo přirozenou autoritou psychiatrie v regionu. Budeme klást důraz na změny, které si současná psychiatrie zasluhuje, ale zároveň se držet řady kvalit psychiatrické péče v Česku. Zkrátka chceme přenést to nejlepší z dobře fungujícího odborného rámce do moderního prostředí,“ nastiňuje principy fungování centra MUDr. Marek Janka, náměstek AKESO holdingu pro léčebnou péči. V berounském zařízení najde zázemí psychiatrické i psychologické péče široká škála pacientů. Věnovat se budeme všem psychiatrickým diagnózám v rámci akutní péče na otevřených i uzavřených odděleních, při následné péči, ale také v ambulantním provozu. Samozřejmostí bude zázemí pro online konzultace s psychiatry, psychology a sociálními pracovníky, protože bez zapojení moderních telemedicínských projektů by centrum nemohlo dostát svému předsevzetí stát se příkladem pro české i evropské zdravotnictví.

„Práce s klienty v prostředí, které není nemocnicí, ale komplexním centrem pro duševní zdraví, láká řadu odborníků. Již nyní se nám sami ozývají lékaři i psychologové, kteří mají zájem v Centru duševní rehabilitace působit. Aktivní nábor spustíme v příštím roce, kdy se personální oddělení bude intenzivně věnovat obsazování všech profesí. Oslovovat budeme samozřejmě i studenty škol a dáme také na doporučení našich stávajících zaměstnanců,“ přibližuje kroky v oblasti lidských zdrojů Marek Janka. To, že reference jsou nejlepším zdrojem nových pracovníků, potvrzuje i František Vlček. K náboru dodává, že vzhledem k široké škále moderních a specializovaných terapií, které budou v centru poskytovány, se zásadní částí náboru stanou kvalifikovaní psychoterapeuti. Celkově by v Centru duševní rehabilitace mělo působit 160 zaměstnanců.

Léčba jde ruku v ruce s výzkumem

V rámci CDR se budeme věnovat výzkumu v oboru psychiatrie a psychologie a výuce mediků. Plánujeme také vzdělávací akce pro veřejnost, aby působnost centra byla co nejširší a měla přesah do dalších sfér.

V centru chceme pomáhat všem, kteří potřebují psychiatrickou péči

V holdingu AKESO vždy ctíme společenskou odpovědnost. To se týká i budovaného centra, které svým unikátním konceptem v žádném případě nemá narušit činnost stávajících poskytovatelů psychiatrické péče, ale naopak ji chce doplnit a zapadnout do ní.

Faktem je, že jihozápadně od Prahy není žádné psychiatrické pracoviště, kam by bylo možné přivážet pacienty k hospitalizaci. I proto padla volba lokality právě na Beroun. Pacienti s akutními problémy, které přiveze zdravotnická záchranná služba, budou tvořit jednu část klientely centra. Zázemí a komplexní odbornou péči u nás dostanou také pacienti s chronickými potížemi nebo ti, kteří k nám přijdou na doporučení ambulantního psychiatra. Už nyní víme, že zájem pacientů bude obrovský. I proto budeme dělat vše pro to, aby základem byla péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Marek Janka, který má v AKESO holdingu na starosti léčebnou péči, potvrzuje, že nás čekají zásadní jednání se zdravotními pojišťovnami.

Kromě hrazené péče ale bude v berounském centru k dispozici řada vysoce nadstandardních služeb hotelového typu, na nichž se budou klienti finančně podílet. Jako příklad můžeme uvést VIP apartmány, které svým vybavením, velikostí a službami budou splňovat kritéria luxusního pobytu. „Musíme ovšem zdůraznit, že nejsme VIP sanatorium, ale plnohodnotné zařízení pro psychiatrické pacienty. Nadstandard bude spočívat v hotelových a doprovodných službách, nikoliv v poskytované psychiatrické péči. V té naši klienti žádné rozdíly nepocítí,“ potvrzuje Marek Janka.

 

Galerie

Uvedení do provozu Centra duševní rehabilitace je plánováno na konec roku 2023.