MUDr. Ondřej Horáček: poskytujeme veškeré fyzioterapeutické a ergoterapeutické léčebné postupy

6. 10. 2017

Berounské rehabilitační centrum poskytuje včasnou léčebnou rehabilitaci. Ročně přebírá tisíce pacientů z oddělení akutní péče po stabilizaci jejich zdravotního stavu. Rehabilitační centrum má 150 lůžek a poskytuje veškeré fyzioterapeutické a ergoterapeutické léčebné postupy. Činnost berounského rehabilitačního centra představuje jeho primář, MUDr. Ondřej Horáček, v rozhovoru s redaktorkou Táňou Krchovovou z plzeňské televizní stanice TV ZAK.

Základní charakteristika, činnosti, přístrojové zázemí a personální zajištění Rehabilitačního centra RN Beroun:

·         Naše rehabilitační centrum poskytuje tzv. „včasnou léčebnou rehabilitaci“ – naším prvořadým úkolem je přebírat pacienty z oddělení akutní péče po stabilizaci jejich zdravotního stavu.

·         Kapacita centra je 150 lůžek včasné rehabilitace

·         Poskytujeme veškeré  fyzioterapeutické i ergoterapeutické léčebné postupy.

·         Délky pobytů v centru jsou u neurologických, traumatologických pacientů  a pacientů s ortopedickými diagnózami a po operacích páteře nejčastěji kolem 3 týdnů. U pacientů po artroskopiích jsou pobyty kratší

·         Personální zajištění: máme 14  lékařů, 50 fyzioterapeautů a  ergoterapeutů,  klinického logopeda, psychologa a protetika, sociální pracovnici. 

·         Přístrojové vybavení: polohovací cvičební lehátka,  motodlahy na rameno, kyčel a koleno, rotopedy, motomedy, závěsné cvičební systémy Redcord, vertikalizační stůl, přístroje pro nácvik stability (tzv. balancetrainer), stabilometrická plošina, bradla pro nácvik chůze, trakční stoly, přístroje pro elektroterapii (elektroanalgezii, elektrostimulaci), léčebný ultrazvuk, laser, přístroje pro magnetoterapii, přístroje pro terapii otoků (pneuven, extremiter), rázová vlna, robotická ruka (přístroj Gloreha).

·         Velká multifunkční hala: zde jsou posilovací stroje – systém David a Hur řízené počítačem, běžecké pásy, speciální přístroj Space – curle, pro nácvik orientace v prostoru a zlepšení koordinace

·         V úseku ergoterapie jsou navíc k dispozici: cvičná kuchyň, cvičná koupelna, dílna pro rukodělné činnosti, počítač s programem pro nácvik kognitivních funkcí, pomůcky pro nácvik jemné motoriky ruky.  

·         Vodoléčebný úsek: 2 bazény, vodní chodník s hydraulickým dnem, multifunkční vany pro  aplikaci podvodní masáže, celotělové vířivky, perličkové koupele, dále vířivky na horní i dolní končetiny. Sauna. Místnosti masérů.

·         Velká tělocvična pro různé formy skupinové léčebné tělesné výchovy.

·                                                                                                               

Galerie