MUDr. M. Kolářová: Rehabilitace u kardiaků je trochu opomíjená a přitom velmi důležitá

16. 8. 2017

Berounské rehabilitační centrum se řadí mezi nejmodernějšími zařízeními svého druhu nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Jezdí sem pacienti z celé republiky ať už s neurologickými problémy, nebo s problémy pohybového ústroji. Od letošního září Rehabilitační centrum otevírá své brány i kardiakům. MUDr. Milena Kolářova, zástupce primáře Rehabilitačního centra, v následujícím rozhovoru vysvětluje důvody, které vedly berounskou nemocnici k tomuto rozhodnutí, hovoří o spolupráci mezi internisty a rehabilitačními doktory a dokresluje průběh cvičení pro kardiaky.

Paní doktorko, proč jste se rozhodli, nově zaměřit ve vašem Rehabilitačním centru i na pacienty s kardiovaskulárními onemocněními? Souvisí to s nárůstem těchto onemocnění?

Onemocnění srdce nebo cév-kardiovaskulární onemocnění, jsou velmi závažná a rozšířená onemocnění, která postihují i mladší pacienty. Narůstá nejen počet zachycených onemocnění, ale také se zlepšila léčba i prevence. Narůstá také počet kardiochirurgických operací, které pacientovi umožňují žít nadále plnohodnotný život. Samotná dobře provedená operace nestačí, vzniká tak větší potřeba kardiorehabilitace.

Rehabilitace u kardiaků je trochu opomíjená a přitom velmi důležitá.  Práce s kardiologickým pacientem je však především v rukách internisty - kardiologa. V Rehabilitační nemocnici Beroun máme naštěstí výborně fungující interní oddělení v čele s primářem, docentem Karlem Sochorem. Ten se věnuje kardiologii řadu let. Kromě toho naše Rehabilitační centrum má školené fyzioterapeuty. Pro kardiorehabilitaci není zanedbatelné ani prostředí, v našem případě je to velký park, který umožňuje pohyb v přírodě. 

Jak bude probíhat přijetí a rehabilitace kardiaků? Např. jak dlouho po srdečních operacích bude navazovat rehabilitace?

Interní oddělení přijme pacienta po operaci dle dohody kardiologů, obvykle od pátého až do desátého dne po operaci. Pacienti budou tedy nejdříve v rukách našich internistů, fyzioterapeuti budou od samého začátku k těmto pacientům docházet. Asi po pěti dnech přejdou pacienti do Rehabilitačního centra.

Jak v tomto směru bude probíhat spolupráce mezi rehabilitačními lékaři a kardiology popř. internisty s kardiologickou erudicí?

Spolupráce v oblasti kardiorehabilitace mezi internistou - kardiologem a rehabilitačním lékařem je nutná od začátku do konce pobytu pacienta v Rehabilitační nemocnici Beroun. Naštěstí již nyní spolupráce u řady pacientů probíhá, takže nemusíme vytvářet zásadně nové modely. Nicméně, s větším počtem kardiologických pacientů je třeba více specializovaného personálu. V našem Rehabilitačním centru bude hlavním garantem spolupráce s interním oddělením MUDr. Jiří Staňa. Rehabilitační lékař bude docházet k pacientům již při příjmu na interní oddělení a bude navrhovat u každého individuálně rehabilitační plán. Naopak lékař kardiolog bude pravidelně navštěvovat pacienty v Rehabilitačním centru.

S kterými kardiologickými klinikami budete spolupracovat?

Interní oddělení Rehabilitační centrum Beroun již nyní spolupracovalo s velkými nemocnicemi, hlavně Nemocnicí na Homolce. Rehabilitační centrum spolupracuje prakticky se všemi velkými klinikami v Praze. V současné době navazuje nemocnice spolupráci s kardiochirurgickým pracovištěm IKEM v Praze.

Co bude zahrnovat cvičení pro kardiaky? Budou individuální nebo také skupinová?

Cvičení pro kardiaky záleží především na celkovém stavu pacienta, pooperační době a typu provedené operace. Základem je vlastní kondice. Zpočátku se fyzioterapie zaměřuje především na minimalizaci pooperačních komplikací, to zahrnuje včasnou vertikalizaci pacienta, dechovou rehabilitaci a cévní gymnastiku. Současně probíhají šetrné měkké techniky na uvolnění a práce s jizvou. Postupně, jak dovolí a doporučí interní lékař, probíhá kondiční cvičení dle povolené zátěže. Po kardiochirurgických operacích cvičíme s dynamickou zátěží - to je hlavně chůze a jízda na rotopedu, zátěž statickou zařazujeme až později.

Respektujeme omezení při cvičení. Vzhledem k hojení hrudníku nesmí pacient při cvičení zvedat ruce nad hlavu.  Zpočátku jsou cvičení individuální, později pak dle zdravotního stavu i skupinová. Pacient by měl odejít domů s doporučením dalšího pohybového režimu, doporučením diety a pravidelných kontrol.

Odkdy začnete přijímat kardiologické pacienty?

V našem Rehabilitačním centru se již pacienti po kardiologických operacích rehabilitovali, není to pro nás nic zásadně nového. Samozřejmě, fyzioterapeuti i lékaři se vzdělávají dál. Máme pravidelné semináře z různých oblastí rehabilitace a součástí je i kardiorehabilitace. Navštívili jsme pracoviště, která se kardiorehabilitací zabývají včetně pracoviště v IKEM. Co se týče vybavení Rehabilitačního centra, máme v současné době plně vybavenou tělocvičnu s kardiozónou. Interní oddělení je vybaveno telemetrií. V plánu je přijímat pravidelně pacienty po kardiologických operacích zhruba od září.

Galerie