Mezinárodní konference seznámila fyzioterapeuty a lékaře s inovacemi v neurorehabilitaci

20. 5. 2024

Ve čtvrtek 16. května se v naší nemocnici uskutečnila konference s názvem Možnosti rehabilitace u neurologicky nemocných, která přinesla příklady a náhledy z praxe, jak lze s pomocí fyzioterapie zlepšit zdravotní stav u lidí trpících poruchami nervové soustavy. Řečníci své odborné poznatky přednesli v anglickém jazyce s použitím techniky pro simultánní překlad. Takováto forma konference se v novém sále Centra duševní rehabilitace představila vůbec poprvé a z technické i produkční stránky proběhla na jedničku.

Akci jsme uspořádali ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, v zastoupení prof. PhDr. Kamilou Řasovou, PhD., garantkou oboru fyzioterapie na 3. lékařské fakultě. Ta do naší nemocnice zavítala společně s kolegy a studenty z finské Savonia University of Applied Sciences a řecké University of Thessaly, kteří do Česka přicestovali v rámci projektu Blended International Program.

„Fyzioterapie má nezastupitelnou roli v léčbě neurologicky nemocných. S tím souvisí, že kvalita vzdělávání fyzioterapeutů by měla potenciálně zlepšit nabízenou péči a tím i kvalitu života pacientů. Velmi mě tedy potěšilo a moc děkuji, že Rehabilitační nemocnice Beroun nechala naše i hostující studenty nahlédnout do provozu Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty. Taktéž děkuji za uspořádání konference, při které studenti získali možnosti si poslechnout nejen zajímavé přednášky, ale setkat se i s kolegy z praxe. Obojí mělo velký přínos ke zkvalitňování vzdělaní v oboru fyzioterapie,“ zhodnotila Kamila Řasová.

Ještě před začátkem jednotlivých prezentací se úvodního slova ujala MUDr. Milena Kolářová, primářka Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty, aby na konferenci přivítala více než devadesátku účastníků. Poté předala slovo profesorce Řasové, která byla první přednášející. Její téma seznámilo posluchače se skutečnostmi, že správně indikovaný aerobní trénink, vykonávaný pod odborným dohledem, výrazně pomáhá mírnit symptomy nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Druhá se na podiu představila Marja Äijö, Ph.D., hlavní lektorka studijního programu fyzioterapie na Savonia University of Applied Sciences. Její přednáška se věnovala skutečnosti, že s prodlužujícím se lidským životem, přicházejí časté neurologické potíže. Přítomným představila takzvaný Finger Model, který ukazuje, že současná opatření v pěti oblastech životního stylu mohou pomoct předcházet a oddálit rozvoj kognitivního úpadku.

V pořadí třetí, a též jako domácí řečník, vystoupil fyzioterapeut Bc. Janis Lukáš, Cert. MDT. Hostům přiblížil problematiku fyzioterapie u pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Představil několik strategií a praktických cvičebních technik, jež pomáhají symptomy tohoto onemocnění výrazně zmírnit. Jeho přednáška získala největší ohlas s nejzajímavější diskusí.

Po hodinové pauze s občerstvením všichni v sále usedli ke čtvrté prezentaci odborné asistentky Eiji Partanen-Kivinen, MSc., rovněž z univerzity Savonia University of Applied Sciences. Pro hosty si připravila koncept Procvičuj, nebo chátrej (Use it, before you lose it), který se týkal degenerativního charakteru různých neurologických poruch. V těchto případech je fyzická aktivita velmi důležitá pro zamezení negativního postupu jak u kognitivních, tak i motorických příznaků. A právě Finsko je v rámci Evropské unie nejdál, co se týče přímé ekonomické podpory aktivního stylu života jako součásti strategie k prevenci neurologických onemocnění.

Závěrečné dvě přednášky patřily řeckým kolegům z Fakulty zdravotnických věd University of Thessaly. Dr. Zacharias Dimitriadis představil poznatky týkající spasticity u svalů, jež je často spojována s různými neurologickými poruchami. Posluchači se dozvěděli, že takovýto druh tréninku u pacientů, kteří trpí mírným až středním stupněm neurologického onemocnění, zlepšuje sílu a funkci bez ovlivnění spasticity.

Jako poslední se představil Dr. Thomas Besios, jehož hlavním oborem je neurologická fyzioterapie. Posluchače seznámil s rehabilitačními technikami, včetně například Vojtovy metody, které vedou ke zlepšení funkčního stavu pacientů po cévní mozkové příhodě. Klíčem ke zdárným výsledkům je přitom posilování neuroplasticity v mozku, a to například s pomocí motorického učení. Také zde obdobně platí koncept Procvičuj, nebo chátrej. A to ve smyslu, že synapse, jež nejsou po delší dobu aktivně zapojeny do procvičování motorických funkcí, postupně zanikají.

Galerie