Mezinárodní konference k rehabilitaci neurologicky nemocných nabídne zajímavé přednášky

21. 3. 2024

Srdečně zveme všechny fyzioterapeuty, lékaře a odborníky z oblasti neurorehabilitace na setkání v rámci konference, jež se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v Rehabilitační nemocnici Beroun. Těšit se můžete na přednášky předních expertů z Česka, Řecka a Finska, kteří přinesou příklady z praxe a také náhledy, jak lze s pomocí fyzioterapie zlepšit zdravotní stav u lidí trpících chronickými či akutními poruchami nervové soustavy.

Konference s názvem Možnosti rehabilitace u neurologicky nemocných se uskuteční v sále Centra duševní rehabilitace (CDR). Program začne v 11 hodin a prezentace budou předneseny v angličtině. Pro zájemce budou v případě potřeby připraveny headsety pro simultánní tlumočení do češtiny. Registrovat se lze prostřednictvím webových stránek Rehabilitační nemocnice Beroun.

Jako první dostane slovo prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě věnuje možnostem fyzioterapie u lidí s roztroušenou sklerózou (RS) a je rovněž odborným garantem celého programu. Ve své vědecké práci ukázala, že pravidelný, správně indikovaný a kontrolovaný aerobní trénink má u pacientů pozitivní vliv na spiroergometrické parametry, únavu, depresi a také kvalitu spánku. Díky tomu subjektivní příznaky vyčerpanosti již nejsou považovány za limit zátěže jak během rehabilitace, tak i běžných denních aktivit. Což významně změnilo přístup k lidem s RS. Kamila Řasová se rovněž dlouhodobě zabývá využitím neurofyziologických poznatků ve fyzioterapii – možností nastartování plastických a adaptačních procesů centrálního nervového systému a ovlivnění psycho-neuro-endokrino-imunitní regulace. V Berouně představí, jak lze tyto poznatky přenést do praxe.

Druhá v pořadí vystoupí gerontoložka Marja Äijö, Ph.D., která působí jako hlavní lektorka studijního programu fyzioterapie na Savonia University of Applied Sciences ve finském městě Kuopio. Marja Äijö má za sebou dlouholetý výzkum v oblastech fyzické aktivity u seniorů, kardiovaskulárních onemocnění, prevence pádů a způsobu využívání zdravotnických služeb. Posluchači se mohou těšit na cenné poznatky s příklady týkající se potřeby fyzioterapie a jejího pozitivního vlivu na život lidí, u kterých se účinkem stárnutí projevují různá neurologická onemocnění.

Následovat bude fyzioterapeut Bc. Janis Lukáš, Cert. MDT, který v sále CDR vystoupí jako domácí řečník. Hosty seznámí s problematikou a praktickými technikami fyzioterapie u pacientů trpících Parkinsonovou chorobou, na niž se mimo jiné ve své praxi také zaměřuje. Janis Lukáš si nese více než 9 let zkušeností v oboru klinického fyzioterapeuta a v současnosti pracuje v Rehabilitačním centru MUDr. Jana Calty berounské nemocnice a soukromém rehabilitačním centru Physio-Reko v Praze.

Po hodinové přestávce, příležitosti k osobnímu setkání u dobrého občerstvení, bude konference pokračovat čtvrtým přednášejícím. Slovo dostane Eija Partanen-Kivinen, MSc., která posledních 14 let působí jako odborná asistentka na Savonia University of Applied Sciences, Kuopio, kde vyučuje zejména ve studijních programech fyzioterapie. Pro hosty si připravila přednášku o neurologických onemocnění a fyzické aktivitě.

Dvě poslední prezentace budou patřit odborníkům z Fakulty zdravotnických věd řecké University of Thessaly. První se představí doc. Dr. Zacharias Dimitriadis z katedry fyzioterapie, který se v rámci své vědecké činnosti věnuje zejména bolestem páteře a posturálním poruchám. Dále se zabývá manuální terapií, motorickou kontrolou a vývojem a ověřováním hodnotících nástrojů pro muskuloskeletální a neurologické pacienty. V sále CDR si přítomní poslechnou jeho přednášku na téma, jak lze s pomocí odporových cvičení zmírnit spasticitu u vybraných svalů.

Incidence cévních mozkových příhod (CMP) se objevuje u stále mladších ročníků. O rehabilitačních technikách ke zlepšení funkčního stavu u pacientů, které CMP postihla, promluví druhý host z Řecka Dr. Thomas Besios. Jeho hlavním oborem je neurologická fyzioterapie u dětí a dospělých. Během svého výzkumu se rovněž věnuje rehabilitaci a léčbě neurologických poruch. Publikoval v řadě vědeckých časopisech a často zasedá ve vědeckých a organizačních výborech a konferencích.

Galerie