„Líbil se mi hlavně sesterský stejnokroj,“ říká Jana Smržová, staniční sestra Rehabilitačního centra

15. 11. 2017

Zdravotníci Janu Smržovou znají všechny pracovníci RN Beroun a stovky, ne-li tisíce, pacientů. Ve zdravotnictví pracuje již 30 let a to celou dobu v berounské nemocnici. Na pozici staniční sestry pracuje od vzniku Rehabilitačního centra MUDr. Jana Calty. Kolegové i pacienti „Janičku“ znají jako velmi vlídnou a empatickou ženu, která dokáže s každým promluvit o zdravotních problémech. V následujícím rozhovoru paní Smržová mluví o její motivaci stát se sestřičkou, hodnotí změny v RN Beroun a komentuje otázku nedostatku zdravotnického personálu.

Chtěla jste být vždycky zdravotní sestrou? Co Vás nejvíce ovlivnilo při volbě toto povolání?

Sestrou jsem chtěla být již od dětství. Líbil se mi hlavně sesterský stejnokroj. Později jsem zjistila, že chci pracovat s lidmi a pomáhat nemocným.

Ve zdravotnictví pracujete řadu let. Co se změnilo za posledních deset let v RN Beroun, zejména ve vašem oddělení?

Za posledních 10 let se změnila celá nemocnice. Ze starého, zanedbaného areálu je nyní moderní centrum. Přibyli pacienti i kolegové. Vzniklo zde Rehabilitační centrum, které se těší vynikající pověsti. Všechna oddělení centra jsou na nejvyšší úrovni nejen, co se týče vybavení, ale i péče o pacienty. Pracuji na jednom z jeho oddělení. Jsou u nás pacienti zejména po Cévních mozkových příhodách - CMP a ortopedických operacích.

Aktuálně se hodně mluví o nedostatku zdravotnického personálu, zejména sester. Jaká je situace na vašem oddělení, popř. v nemocnici? Co považujete za zásadní problém častého odchodu zdravotnického personálu?

Jako v celé republice i my se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Myslím, že povolání zdravotní sestry je náročné jak po fyzické, tak po psychické stránce. Snažím se předat mladším kolegyním své poznatky a zkušenosti. Zásadním problémem odcházení kvalifikovaného zdravotnického personálu je náročnost povolání, směnný provoz a v některých zařízení nedostačující ohodnocení nejen finanční. U nás se snažíme vytvářet přátelské prostředí nejen pro pacienty, ale i pro personál.

Částečně se podílíte na praktickém výcviku studentek berounské zdravotnické školy. Jaká je podle vás úroveň  vzdělání budoucích zdravotníků?

Současné školství má různorodou úroveň. To platí i v oboru zdravotní sestra. Na žácích je hned poznat, kdo má o toto povolání zájem. V poslední době spolupracujeme s vyučujícími SZŠ Beroun. Studenti mají odbornou praxi dva dny v týdnu.  Studentky třetího ročníku na našem oddělení vykonávají také souvislou odbornou praxi v délce jednoho měsíce. Ta probíhá pod přímým dohledem staničních sester.

Povolání zdravotníka je náročné nejen po stránce fyzické ale také po stránce psychické. Prozraďte nám, jak relaxujete?

 Času k relaxování moc není. Doma se starám o morče a králíka. A síly čerpám při procházkách s pejskem.

Galerie