Jícnová echokardiografie

13. 4. 2017

Jedním ze specializovaných vyšetření v Rehabilitační nemocnici Beroun, za nímž dříve museli pacienti dojíždět, například do pražské Nemocnice Na Homolce, je jícnová echokardiografie. Samozřejmě, že nezanedbatelný fakt je i to, že v případě nějakého akutního stavu, je ihned dostupná.

Základní princip tohoto vyšetření je shodný s klasickým echokardiografickým vyšetřením, rozdíl je v tom, že se ultrazvuková sonda nepřikládá na hrudník, ale je umístěna na konci endoskopu (tenké, řiditelné, ohebné trubičky), který se zavádí ústy do jícnu, do míst, kde jícen probíhá v těsném sousedství srdce. Díky tomu je získán kvalitnější a podrobnější obraz, než při klasickém vyšetření přes hrudní stěnu, navíc některé speciální srdeční struktury nejsou klasickým způsobem zobrazitelné. „Jako příklad můžeme dát vyšetření tak zvaného ouška levé předsíně, kde se často tvoří sraženiny krve nebo vyhledávání infekčního zánětu nitroblány srdeční na srdeční chlopni nebo na jiných nitrosrdečních strukturách,“ říká MUDr. Jaromír Janoušek, který spolu s MUDr. Romanou Zajacovou a sestrou Bc.Dagmar Bráneckou v berounské nemocnici toto vyšetření provádí. Dodává, že toto vyšetření je nutné i při přípravě pacienta k léčbě poruch srdečního rytmu, které se řeší elektrickým výbojem a během kompletního vyšetření pacienta po cévní mozkové příhodě. Zeptali jsme se také na to, zda se má pacient nějak tohoto vyšetření obávat a jak probíhá. Obavy určitě nejsou namístě. Vyšetření netrvá dlouho, v jeho průběhu jsou sledovány základní životní funkce, pacient je připojen na EKG, před i po je mu změřen tlak. I v případě, kdy je potřeba podat do žíly tzv. kontrastní látku, konkrétně koncentrovaný roztok glukózy s mikrobublinkami, od nichž se ultrazvuk dobře odráží, nejde o nic zatěžujícího a nehrozí žádná alergická reakce. Aby se při zavádění sondy zabránilo dávivému reflexu, používá se na hltan znecitlivující sprej, navíc je možné nitrožilně podat léky nejen proti dávení, ale především zklidňující preparáty.

K vyšetření jícnovou echokardiografií je třeba dodržet veškeré pokyny, z nichž zásadní je být nalačno. Po vyšetření, pokud byl hltan ošetřen znecitlivujícím sprejem, cca 2 hodiny nejíst a nepít a v případě analgosedace přijít na vyšetření s doprovodem a rozhodně neřídit či nevykonávat žádnou činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost. O všech podrobnostech před i po vyšetření je vždy pacient předem podrobně poučen.

Galerie