Jedinečný seminář pro fyzioterapeuty Talk It Easy míří do naší nemocnice

18. 12. 2023

Mezinárodně uznávaní fyzioterapeuti Georg Supp a Stephanie Moers z německého města Freiburg k nám přivezou svůj atraktivní seminář Talk It Easy, který se věnuje příležitostem a úskalím komunikace v klinické praxi. Jejich vzdělávací modul se v Česku představí vůbec poprvé!

Seminář se uskuteční v pátek 19. a sobotu 20. dubna 2024, při němž účastníci získají jedinečnou příležitost, jak zdokonalit své schopnosti v navazování zdravého terapeutického vztahu. „Komunikace ve zdravotnickém prostředí, při níž se obě strany cítí dobře, zaručeně směřuje k zpřesnění výsledků vyšetření a následnému zvýšení úspěšnosti terapie,“ říká Georg Supp, který jako fyzioterapeut působí už přes 30 let.

Během své praxe se postupně setkal s prakticky každou modelovou situací, jež může v ordinaci nastat. Dle jeho slov je tedy kvalitní komunikace na úrovni terapeut-pacient pro zdravotníka stejně důležitou dovedností, jakými jsou například nezbytné odborné znalosti. A právě na základě těchto zkušeností se zrodil projekt Talk It Easy.

Druhotným impulsem k vytvoření semináře byla skutečnost, že fyzioterapeuti mají stále omezené možnosti se v této oblasti více vzdělávat, a tím i zdokonalovat. „Řada výborných kolegů nedokáže zhodnotit svůj potenciál, protože se neumí se svým klientem dostatečně ‚propojit‘. Je totiž obecně známo, že v ideální komunikaci mezi terapeutem a pacientem existuje poměrně často obrovský nesoulad, což nám potvrzují i data z praxe,“ pokračuje Georg.

Jak dále vysvětluje, fyzioterapeuti tímto často postrádají možnosti reálného sebehodnocení a například zaměňují přehnanou ohleduplnost za efektivní komunikaci. „Stejná data nám tak odhalují i to, že kolegové z oboru obecně volají po jakési ‚kuchařce‘, která by jim pomohla si lepší komunikační dovednosti osvojit. Náš seminář tedy míří na všechny tyto oblasti,“ dodává Georg.

Stephanie Moers připomíná, že celé setkání je převážně založeno na aktivní účasti posluchačů, kteří se připojí do řady praktických a zábavných cvičení. „Během času, který spolu strávíme, například prozkoumáme možnosti, jak přehodnotit vlastní přístup ve vztahu s pacientem, tím být více nakloněný k naslouchání a dokázat tak odhalit vlastní možnou předpojatost. Dále se více naučíme o odlišných strategiích, které výrazně přispějí k zvládnutí obtížné či neočekávané situace,“ popisuje část semináře Stephanie.

Oba lektoři připomínají, že z důvodu co možná nejlepšího individuálního přístupu je počet míst na semináři limitován na 22 osob. Místem konání je konferenční místnost v pavilonu G. Hlavním komunikačním jazykem je angličtina s tím, že tlumočení do češtiny bude zajištěno.

Na seminář se lze zapsat prostřednictvím našich webových stránek na tomto odkazu, kde najdete další důležité informace včetně možností ubytování.

Georg Supp

Fyzioterapii se věnuje více než 30 let a nyní společně s kolegou Wolfgangem Schochem vede fyzioterapeutickou kliniku PULZ therapy center v německém městě Freiburg. Je spoluautorem několika odborných knih a publikoval řadu článků a komentářů v různých specializovaných periodikách. A co víc, od roku 2011 je členem Mezinárodního McKenzie institutu, který zaštiťuje stejnojmennou celosvětově uznávanou diagnostickou metodu.

Dále působí jako sekretář neziskové organizace International MDT Research Foundation, v rámci níž se věnuje výzkumným fyzioterapeutickým projektům. V současnosti se především zaměřuje na výzkum výsledků léčby hodnocené pacienty. Bylo to v roce 2018, kdy Georg za dlouhodobé zásluhy v oboru německé fyzioterapie obdržel takzvaný Kámen mudrců. Jeho mnohaletý odborný i lidský přínos do fyzioterapeutického oboru nezůstal nepovšimnutý ani na mezinárodní úrovni, když byl vybrán jako člen programové komise nadcházejícího Světového fyzioterapeutického kongresu, který se uskuteční v květnu 2025 v Tokiu.

Jeho osobní filozofie připomíná, že klíčem úspěšné fyzioterapie je kvalitní oboustranná komunikace, jež se opírá o vysokou odbornost: „Solidní odborné znalosti jsou pevný základ, nicméně konkrétní použité metody a techniky nehrají ve fyzioterapii rozhodující roli. Ta je v první řadě založena na mezilidské interakci. Právě ta je zásadním faktorem vedoucím k úspěchu a oboustranné spokojenosti.

 

Stephanie Moers

Jako fyzioterapeutka má Steffi za sebou taktéž dlouholetou praxi a nyní působí na klinice PULZ therapy v německém města Freiburg. Její magisterská diplomová práce s názvem Užití etiky ve zdravotnických a sociálních službách, která se zaměřuje na hodnocení terapeutického vztahu ve fyzioterapii, získala v roce 2019 prestižní ocenění v rámci Německé fyzioterapeutické asociace. O dva roky později měla příležitost výsledky své práce prezentovat na prvním ročníku kongresu Physio Deutschland Science Slam Contest. Steffi se dále profesionálně věnuje redaktorské činnosti a působí jako lektorka, kurátorka pro tanec a performační umění.

Její osobní filozofie poukazuje na skutečnost, že nic není perfektní. K dokonalosti se ale lze výrazně přiblížit: „Úsměv nad vlastním koktáním, červenáním, různými trapnými situacemi, a také uvědomění, že nejsem bez předsudků, mě utvrzuje v poznání, že dokonalá komunikace neexistuje. Ale své komunikační dovednosti lze spolehlivě pilovat pomocí nácviku modelových situací, znalosti základních pravidel navazování terapeutického vztahu a kvalitní zpětné vazby.

Galerie