Je to jako řídit dvě organizace najednou.

25. 3. 2021

Nedávno jsme děkovali vedení města Berouna za velmi rychlou reakci na uzavření školních zařízení a umožnili dětem našich zaměstnanců využívat prostory jedné třídy v mateřské školce ve Vrchlického ulici. Tato školka je detašované pracoviště mateřské školky Pod Homolkou, jejíž ředitelkou je paní Jitka Haklová. Byli jsme se ve školce podívat a vyzpovídali jsme paní ředitelku.

Paní ředitelko, může se zdát, že otevřít jednu třídu ve školce přece není žádný problém. Co ale doopravdy předcházelo tomuto kroku?

Už v letošním březnu jsme si zažili otevření jedné třídy, a to v mateřské škole Pod Homolkou, takže jsme nějaké povědomí o této práci měli. Ale to bylo dětí podstatně méně. A možná i díky tomu fungovala spolupráce s krajem rychleji.  Bohužel v této době je práce opravdu hodně. Systém vzájemného informování v takovém počtu dětí, jako je přihlášeno nyní, nemůže efektivně fungovat. Jeden pracovník na krajském úřadě nemůže pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů i samotných rodičů. Proto největší problém, který v nynější situaci vidím je v tom, že od kraje dostávám informace o příjmu dítěte do školky dva dny poté, co mám dítě již umístěné. Jednoduše proto, že jsem se napřímo dohodla se zaměstnavatelem.

Někdy je problém i v samotných zaměstnavatelích. Menší zaměstnavatelé nám nedodali všechny informace o rodičích a dětech, což pro mne pak znamenalo všechny dohledat, obvolat, dohodnout se na termínech umístění dětí a to rovnou pro dvě pracoviště. Protože pracoviště Vrchlického jsme otevřeli, dá se říci, pouze pro zaměstnance Rehabilitační nemocnice Beroun, kteří ji mají při cestě do a z práce. Je tak pro ně mnohem lépe dostupnější než pracoviště Pod Homolkou.

Musím však říci, že i když získání kontaktů na rodiče bylo někdy náročnější, tak se nám to později vyplatilo. A to tehdy, když přišel od kraje požadavek na neinvazivní testování dětí na Covid-19. I přes jisté provozní komplikace jako bylo problematické připojení do systému, zajištění doručení testovacích sad do obou mateřských školek, přes informování rodičů až po jejich samotnou účast na odběru vzorků, jsme vše zvládli na jedničku. Všechny naše děti byly negativní.

Klobouk dolů, to je kus práce. A máte pocit, že by to šlo udělat jinak?

Ano, myslím si, že tento postup generuje příliš mnoho prodlev. Šlo by to udělat i tak, že zaměstnavatel bude kontaktovat vybranou školu přímo. Tam by ředitel či ředitelka zařídila vše potřebné a následně uvedené nahlásila na kraj. Tak by bylo možné, aby to jeden krajský pracovník vše obsáhl.

Zmínila jste testování dětí. Jak často tedy budou děti v mateřské školce testované?

Dle posledních informací budeme testovat po 7 – 10 dnech. Počítáme tedy, že testování proběhne v průběhu příštího týdne (22. – 26. 3. 2021). Jakmile budeme něco vědět předáme informace rodičům. Buď prostřednictvím našich učitelek, nebo našich webových stránek.

Paní ředitelko, jak tedy probíhá den ve školce? Je to jako běžný den v klasické školce?

Díky tomu, že tady není běžná „parta“ dětí, nejsou to děti, které se znají a dlouhodobě spolu chodí do školky, tak je to o něco málo jiné. Rozdíl je i ve věku dětí. Máme tu malé, tříleté děti, ale i předškoláky a tak musíme vymýšlet program pro všechny věkové skupiny. Když bych to však měla shrnout, tak je to přibližně takto:

7.00       příchod

8.00       volné či tvořivé hry

8.30       cvičení – pohybové aktivity

9.00       svačina

9:30       řízená činnost na dané téma – např. kreslení Velikonočních zajíčků

10.00     Pobyt venku

Následuje oběd, půl hodina na odpočinek s pohádkou a pokračování v naplánovaných aktivitách a svačina. Krátce na to si už začínají pro děti chodit rodiče.

Navíc připravují učitelky ještě on-line programy pro naše děti, které jsou nyní doma a je vidět, jak moc jim kolektiv chybí. Děti jsou šťastné, že vidí paní učitelku a ostatní děti.

 A poslední otázka je spíš pro věšteckou kouli, jak dlouho si myslíte, že bude ještě tento stav trvat?

Otázka je spíš, jak dlouho to budeme (my ředitelé i učitelé) schopni zvládnout.  Je to opravdu každodenní nápor na organizaci i administrativní požadavky. Celou dobu totiž musíte pracovat na standardní práci příspěvkové organizace, jako jsou rozpočty, hlášení a do toho organizace a papírování ohledně nynějšího stavu hlídání dětí. Vlastně paralelně řešíte dvě organizace.

Já si myslím, tedy spíše doufám, že po Velikonocích by se stav týkající se mateřských školek a škol mohl začít vracet do normálu.

 

 

Galerie

Děti dopoledne kreslily Velikonoční zajíčky do oken mateřské školky.
Děti dostaly i drobné dárky od naší nemocnice.
Děti při obědě. Plné talíře a "boule" až za ušima :-D
Když počasí nedovolí jít ven.
Po svačině nezůstává památky. Když jsou palačinky, tak se sní skoro vše.