Informace pro pacienty k šíření Coronaviru - SARS-CoV-2

6. 3. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, související s šířením SARS-CoV-2 v Evropě, informujeme veřejnost o nastavených postupech v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Pokud MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava) a pobýval/a jste v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19 kontaktujte tel. č. 112 nebo 800 888 155

 

Coronavirus SARS-CoV-2

·     Coronavirus SARS-CoV-2 vyvolává onemocnění COVID-19. Onemocnění probíhá obdobně jako chřipkové onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů (u většiny nemocných má lehký průběh, u části pacientů průběh těžší).

·     Coronaviry jsou viry vyskytující se mezi zvířaty, ale o některých je známo, že mohou vyvolat onemocnění u lidí.

·     Coronavirus SARS-CoV-2 je nový kmen, který byl identifikován v Číně na konci roku 2019.

·     Virus se přenáší kapénkovou cestou, což znamená při kašli, kýchání, smrkání.

·     Inkubační doba (projevy příznaků od nákazy) je 2-14 dnů.

 

Příznaky onemocnění

·     zvýšená tělesná teplota

·     kašel

·     dušnost

·     obtížné dýchání

·     bolesti svalů

·     únava

 

Preventivní opatření

·     Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.

·     Vyhněte se návštěvě míst, kde se shromažďuje nebo vyskytuje velké množství lidí, a to zejména v uzavřeném prostředí.

·     Myjte si pečlivě ruce vodou a mýdlem, a to minimálně po dobu 30 sekund vždy před jídlem, po použití toalety, po kontaktu se zvířaty.

·     Dodržujte respirační hygienu (zakrývejte si ústa při kašli či kýchání kapesníkem, případně kašlete do rukávu – poté si umyjte ruce).

·     Používejte jednorázové papírové kapesníky.

·     Dodržujte obecná pravidla pro manipulaci s potravinami.

·     Vyhněte se návštěvě míst a trhů, kde se manipuluje se zvířaty.

·     Při návštěvě zdravotnického zařízení se řiďte pokyny zdravotnického personálu.

 

Všechny důležité informace najdete na

·     webu Státního zdravotního ústav www.szu.cz  

·     jednotlivých hygienických stanicích (ve Středočeském kraji to je www.khsstc.cz)

·     stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

 

Důležité kontakty

·     Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 nebo 725 191 367 je v provozu nonstop. Na této lince je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií Coronaviru SARS-CoV-2.

·     Krajská hygienická stanice Beroun, Oddělení protiepidemické 736 521 342 nebo 736 521 357.

 

Pokud NEMÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ALE POBÝVALI JSTE V MÍSTECH, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19 zůstaňte doma, v následujících 14 dnech sledujte svůj zdravotní stav, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112 nebo 800 888 155.
 

Plánovaná ambulantní ošetření v Rehabilitační nemocnici Beroun

·     Pokud máte uvedené příznaky respiračního onemocnění a současně jste pobýval/a v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19, odložte své plánované ošetření a kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.

·     Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění, ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů a máte naplánované ambulantní ošetření v nemocnici kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.

 

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí.