Informace k volbám pro pacienty Rehabilitační nemocnice Beroun

17. 9. 2021

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pokud máte v tomto termínu naplánovanu hospitalizaci v naší nemocnici a chcete volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, doporučujeme zařídit si v místě bydliště přenosný voličský průkaz.

Volič, který pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny v nemocnici umístěné v obci, která se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na základě voličského průkazu, nebo má ve volebním okrsku, do kterého spadá příslušné zařízení, trvalý pobyt.

Volič, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, a má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako zdravotnické zařízení nebo má voličský průkaz, může prostřednictvím správy příslušného zařízení požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky - voličský průkaz odevzdá členům okrskové volební komise.